Sněmovní tisk 201
Vládní návrh zákona správní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 4. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 350, dokument 350/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 5. 2004 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 350/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 5. 2004 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 350/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 445).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 5. 2004 poslancům jako tisk 201/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 5. 2004 poslancům jako tisk 201/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 167, usnesení č. 1197).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 7. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 8. 2004.

Zákon vyhlášen 24. 9. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 174 pod číslem 500/2004 Sb.Související tisk: 202 (Vládní návrh zákona v souvislosti se správním řádem).


Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: místní příslušnost, správní právo, správní pravomoc, správní řízení, správní soud, věcná příslušnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)