Sněmovní tisk 975
Vládní návrh zákona o regulaci reklamy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 975/0 dne 15. 6. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2001 (usnesení č. 424). Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1757).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 975/4, který byl rozeslán 30. 1. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 179, usnesení č. 2034).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 2. 2002.
  Zákon Senátem schválen 19. 3. 2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 138/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Léčiva, Reklama, Rozhlas, Televize

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obchod, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: analýza dopadu, farmaceutický výrobek, hromadné sdělovací prostředky, lék, omezování soutěže, propagace, tabák, tabákový průmysl, zdravotní politika, zdravotní rizikoISP (příhlásit)