Sněmovní tisk 946
Návrh zák. o přechodném financování dávek horníkům

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Hofman, Milada Emmerová, Ludmila Müllerová, Tomáš Teplík, Jaroslav Gongol, Břetislav Petr, Dušan Tešnar, Zdeněk Škromach) předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Hofman Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 946/0 dne 25. 5. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 5. 2001. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 946/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 194, dokument 194/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Hadrava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 2. 2002 a přijal usnesení č. 200, které bylo rozdáno jako tisk 194/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 194/1 (záznam z jednání).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2002.
  Prezident zákon nepodepsal a 28. 3. 2002 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 946/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 946/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 868, usnesení č. 2219).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 154/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: horník, reorganizace průmyslu, sociální pomoc, sociální zabezpečení, těžební průmyslISP (příhlásit)