Sněmovní tisk 852
Návrh novely zákona o účetnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Bohuslav Sobotka, Martin Kocourek, Milan Ekert, Michal Kraus, Michal Doktor) předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 852/0 dne 15. 2. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2001. Vláda zaslala stanovisko 16. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 3. 2001 jako tisk 852/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1538).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 852/3, který byl rozeslán 29. 6. 2001 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 326, usnesení č. 1699).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 98, dokument 98/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako tisk 98/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 23, usnesení č. 1720).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 9. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 9. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 9. 2001.

Zákon vyhlášen 5. 10. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 353/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Kultura, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: evropský účetní systém, finanční účetnictví, účetnictvíISP (příhlásit)