Sněmovní tisk 800
Návrh novely zákona o ochraně osobních údajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Šustr Ladislav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 800/0 dne 15. 12. 2000.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 12. 2000. Vláda zaslala stanovisko 11. 1. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 1. 2001 jako tisk 800/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2001 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: JUDr. Cyril Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 22. 2. 2001 na 34. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 22. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1430).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 800/4, který byl rozeslán 10. 4. 2001 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 267, usnesení č. 1550).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 55, dokument 55/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Josef Kaňa) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jaroslav Šula), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (RNDr. Ivan Havlíček, CSc.), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 10. 5. 2001 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 55/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 5. 2001 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 55/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 5. 2001 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 55/3 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 5. 2001 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 55/4 (záznam z jednání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 16. 5. 2001 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 55/5 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 5. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 5. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 67 pod číslem 177/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém, Strany politické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: datové právo, názorové hnutí, ochrana komunikací, ochrana údajů, osobní údaje, politické strany, pořizování dat, sdružení, svoboda spolčování, zprostředkování datISP (příhlásit)