Sněmovní tisk 717
Návrh zák. o provozování rozhl. a televizního vysílání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Bendl, Miloslav Kučera st., Petra Buzková, Ivan Langer, Ladislav Skopal, Vojtěch Vymětal, Josef Ježek) předložila sněmovně návrh zákona 14. 9. 2000.
Zástupce navrhovatele: Kučera Miloslav st. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 717/0 dne 19. 9. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 9. 2000. Vláda zaslala stanovisko 18. 10. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2000 jako tisk 717/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 50, dokument 50/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro evropskou integraci (Doc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 5. 2001 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 50/2 (zamítá).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 10. 5. 2001 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 50/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 5. 2001 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 50/3 (nezabývat se).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 10. 5. 2001 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 50/4 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 5. 2001.
  Prezident zákon nepodepsal a 7. 6. 2001 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 717/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 717/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 29, usnesení č. 1632).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 4. 7. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 231/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Reklama, Rozhlas, Televize

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: frekvenční pásmo, komerční médium, kontrola komunikace, obchodní licence, přibližování legislativy, programová produkce, propagace, rozhlasové vysílání, televizeISP (příhlásit)