Sněmovní tisk 595
Novela tiskového zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaromír Talíř, Petr Mareš, Petr Pleva, Miloslav Kučera st., Zdeněk Klanica) předložila sněmovně návrh zákona 5. 4. 2000.
Zástupce navrhovatele: Talíř Jaromír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 595/0 dne 6. 4. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 4. 2000. Vláda zaslala stanovisko 4. 5. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 5. 2000 jako tisk 595/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 315, dokument 315/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Irena Ondrová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Doubrava).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 198, které bylo rozdáno jako tisk 315/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 249, které bylo rozdáno jako tisk 315/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 8. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 8. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 302/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Knihovny, Tisk

Deskriptory EUROVOCu: periodikum, povinný výtisk, publikace, tisk, vědecká knihovnaISP (příhlásit)