Sněmovní tisk 575
Návrh novely zákona o ochraně utajovaných skutečností

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

RNDr. Petr Nečas předložil sněmovně návrh zákona 9. 3. 2000Petr Nečas, František Ondruš, Jan Žižka.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 575/0 dne 10. 3. 2000.

Vláda

 • VL

  Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 4. 2000 jako tisk 575/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2000 (usnesení č. 269). Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1009).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 575/3, který byl rozeslán 30. 6. 2000 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 262, usnesení č. 1120).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 575/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 575/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 61, usnesení č. 1176).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 10. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 10. 2000.

Zákon vyhlášen 23. 10. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 363/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana hospodářského a služebního tajemství

Deskriptory EUROVOCu: armáda, důvěrná informace, ochrana údajů, služební tajemství, státní tajemstvíISP (příhlásit)