Sněmovní tisk 502
Novela Ústavy ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Rychetský P.,Kavan J.,Vetchý.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 502/0 dne 7. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 828).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 502/5, který byl rozeslán 23. 5. 2000 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 265, usnesení č. 1021).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 6. 2000.
  Zákon Senátem schválen 14. 8. 2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 8. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 8. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 300/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost státu, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, obranná politika, ústavaISP (příhlásit)