Sněmovní tisk 479
Vl. návrh zák. o nakládání s geneticky modif. org. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 4. 2000.
  Zákon Senátem schválen 15. 5. 2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 6. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 153/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Potravinářství

Deskriptory EUROVOCu: genetické inženýrství, geneticky modifikovaný organismus, označení výrobku, ústřední orgány státní správy, zdraví na pracovišti, zdravotní politika, zpracované potravinyISP (příhlásit)