Sněmovní tisk 447
Vládní návrh zákona o krizovém řízení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 447/0 dne 18. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 1999 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Jan Žižka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1999 na 19. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 636). Čtení proběhlo 10. 3. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 897).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 447/3, který byl rozeslán 19. 5. 2000 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 119, usnesení č. 994).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 6. 2000.
  Zákon Senátem schválen 30. 6. 2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 9. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 239 a 240/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Situace krizové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: civilní ochrana, informační systém, ochrana proti požáru, orgány veřejné správy, pomoc obětem neštěstí, přírodní katastrofa, regionální orgány státní správy, ústřední orgány státní správyISP (příhlásit)