Usnesení PS č. 636

k vládnímu návrhu zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení (3. prosince 1999)
ISP (příhlásit)