Usnesení PS č. 994

k vládnímu návrhu zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - třetí čtení (24. května 2000)
ISP (příhlásit)