Usnesení PS č. 897

k vládnímu návrhu zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení (10. března 2000)
ISP (příhlásit)