Sněmovní tisk 347
Novela zákona o přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 347/0 dne 9. 9. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 9. 1999 (usnesení č. 163). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Zuna a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 535).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Poslanci, Přestupky, Soudnictví, Ústavní soud

Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, dopravní předpisy, kompetence soudce, parlamentní imunita, správní řízení, správní sankce, trestný činISP (příhlásit)