Sněmovní tisk 238
Smlouva mezi ČR a Kanadou o věcech trestních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 5. 1999.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 238/0 dne 2. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 6. 1999 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: JUDr. Karel Kühnl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 405).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 471).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 21. 10. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 11. 11. 1999.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23. 11. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 22. 11. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 53 pod číslem 129/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Kanada, policejní spolupráce, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní stíháníISP (příhlásit)