Usnesení PS č. 471

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsaná dne 3. listopadu 1997 v Ottawě /sněmovní tisk 238/ - druhé čtení (15. října 1999)
ISP (příhlásit)