Usnesení PS č. 405

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsaná dne 3. listopadu 1997 v Ottawě /sněmovní tisk 238/ - prvé čtení (8. července 1999)

Související sněmovní tisky

238 Smlouva mezi ČR a Kanadou o věcech trestních
ISP (příhlásit)