Sněmovní tisk 152
Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna


Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 1999 na 17. schůzi.
Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 152/6, který byl rozeslán 27. 10. 1999 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 892, usnesení č. 603).

 • Senát

  • PS

   Zákon doručen Senátu 18. 11. 1999.
   Návrh zákona 8. 12. 1999 vrácen sněmovně.

  Poslanecká sněmovna

  • PS

   Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 1999 poslancům jako tisk 152/7.
   Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 1999 poslancům jako tisk 152/8.
   O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 1. 2000 na 21. schůzi.
   Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 25, usnesení č. 697).

  Prezident republiky

  • P

   Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 1. 2000.
   Prezident zákon podepsal.
   Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 2. 2000.

  Sbírka zákonů

  • VL

   Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2000.

  Zákon vyhlášen 22. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 10 pod číslem 28/2000 Sb.  Hesla věcného rejstříku: Soutěž veřejná, Zakázky

  Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

  Deskriptory EUROVOCu: veřejná zakázka  ISP (příhlásit)