Sněmovní tisk 1197
Návrh zákona o dluhopisech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Milan Ekert, Bohuslav Sobotka, Miloslav Vlček, Milan Urban, Antonín Macháček) předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Ekert Milan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1197/0 dne 17. 12. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2001. Vláda zaslala stanovisko 15. 1. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 1. 2002 jako tisk 1197/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2002 (usnesení č. 506). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2085).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1197/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1197/3, který byl rozeslán 19. 3. 2002 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 689, usnesení č. 2209).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 24. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 211/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Papíry cenné, Zakázky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: bankovnictví, emise cenných papírů, finanční trh, konsolidace státního dluhu, převoditelný cenný papír, snižování dluhu, veřejné půjčky, veřejný dluh, zahraniční trhISP (příhlásit)