Sněmovní tisk 1002
Návrh novely zákona o správě daní a poplatků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Eva Dundáčková, Pavel Němec, Miloslav Výborný, Vlastimil Tlustý, Ivan Pilip) předložila sněmovně návrh zákona 12. 7. 2001.
Zástupce navrhovatele: Dundáčková Eva a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1002/0 dne 17. 7. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 7. 2001. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2001 jako tisk 1002/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2001. Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 89)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1873).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1002/4, který byl rozeslán 19. 3. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26., 27. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 531).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, fiskální politika, harmonizace daní, pohledávka, vyrovnání s věřiteliISP (příhlásit)