Sněmovní tisk 884
Vládní návrh Ústavy České republiky - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 884/0 dne 22. 3. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1521).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28., 29. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 884/3, který byl rozeslán 29. 6. 2001 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 7. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 128, usnesení č. 1668).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 7. 2001.
  Zákon Senátem schválen 19. 10. 2001.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 10. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 10. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 11. 2001.

Zákon vyhlášen 9. 11. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 149 pod číslem 395/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Ústava České republiky, Ústavní soud

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika

Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, mezinárodní dohoda, mezinárodní organizace, mezinárodní právo, uplatňování právních předpisů EU, ústavaISP (příhlásit)