Sněmovní tisk 788
Návrh zákona o myslivosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 788/0 dne 8. 12. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 12. 2000. Vláda zaslala stanovisko 4. 1. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 1. 2001 jako tisk 788/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2001 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1510).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 788/3, který byl rozeslán 20. 9. 2001 v 8:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2001 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 149, usnesení č. 1731).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 31, usnesení č. 1863).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 11. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 168 pod číslem 449/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Myslivost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: lov, lovná zvěř, ochrana živočišné říše, přírodní zdroje, regulace lovu, škoda, správní dohledISP (příhlásit)