Sněmovní tisk 760
Návrh zákona pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Zdeněk Škromach) předložila sněmovně návrh zákona 25. 10. 2000.
Zástupce navrhovatele: Janeček J., Škromach Z..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 760/0 dne 26. 10. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 10. 2000. Vláda zaslala stanovisko 16. 11. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 11. 2000 jako tisk 760/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 4. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 4. 2001.

Zákon vyhlášen 24. 4. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 138/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Pojišťovny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: státní pojištění, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)