Sněmovní tisk 577
Návrh zákona zemědělských skladních listech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Tomáš Teplík, Jiří Papež, Vlastimil Tlustý) předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2000.
Zástupce navrhovatele: Teplík Tomáš a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 577/0 dne 13. 3. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 3. 2000. Vláda zaslala stanovisko 13. 4. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 4. 2000 jako tisk 577/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 4. 2000 (usnesení č. 275). Určil zpravodaje: Ing. Václav Grüner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1004).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 27. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 20 dnů (usnesení č. 1066).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 577/3, který byl rozeslán 11. 7. 2000 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 742, usnesení č. 1164).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 8. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 8. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 307/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Papíry cenné, Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, primární sektor, sklizeň, veřejný sklad, zboží podléhající zkázeISP (příhlásit)