Sněmovní tisk 479
Vl. návrh zák. o nakládání s geneticky modif. org. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 236, dokument 236/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Ladislav Svoboda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková), Výbor pro evropskou integraci, Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Ing. Jiří Šenkýř), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 26. 4. 2000 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 236/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 5. 2000 a přijal usnesení č. 295, které bylo rozdáno jako tisk 236/2 (zamítá).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 3. 5. 2000 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 236/3 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 3. 5. 2000 a přijal usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako tisk 236/4 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 10. 5. 2000 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 236/5 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 6. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 153/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Potravinářství

Deskriptory EUROVOCu: genetické inženýrství, geneticky modifikovaný organismus, označení výrobku, ústřední orgány státní správy, zdraví na pracovišti, zdravotní politika, zpracované potravinyISP (příhlásit)