Sněmovní tisk 445
Vládní návrh zák. o náhradách škod zvláště chrán. živočich.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 218, dokument 218/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 3. 2000 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 218/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 10. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 35 pod číslem 115/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Náhrady regresní, Živočichové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chráněný druh, náhrada škody, ochrana živočišné říšeISP (příhlásit)