Usnesení PS č. 643

k vládnímu návrhu zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /sněmovní tisk 445/ - prvé čtení (3. prosince 1999)

Související sněmovní tisky

445 Vládní návrh zák. o náhradách škod zvláště chrán. živočich.
ISP (příhlásit)