Sněmovní tisk 244
Návrh na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Michal Doktor, Svatomír Recman, Bohuslav Sobotka, Pavel Šafařík) předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Doktor Michal a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 244/0 dne 7. 6. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 6. 1999. Vláda zaslala stanovisko 2. 7. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 7. 1999 jako tisk 244/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 7. 1999 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Korbel a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 465).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 244/3, který byl rozeslán 27. 1. 2000 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 503, usnesení č. 785).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 182, dokument 182/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 2. 2000 a přijal usnesení č. 234, které bylo rozdáno jako tisk 182/1 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 2. 2000 a přijal usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako tisk 182/2 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 3. 2000 poslancům jako tisk 244/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 3. 2000 poslancům jako tisk 244/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 33, usnesení č. 903).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2000.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 100/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Družstva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: bankovní dohled, družstevní banka, finanční zrovnoprávnění, náhrada škody, nucená správa, patentová licence, pojistné plnění, spořitelna, úvěrová instituce, zadluženostISP (příhlásit)