Výbor pro životní prostředí
Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu

Předseda

Vlastimil Aubrecht

Místopředseda

Ing. Radim FialaISP (příhlásit)