Výbor pro životní prostředí
Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 2seminář "Recyklované výrobky na trhu" (25. května 2007)
č. 1 (1. března 2007)

Zápisy z jednání

č. 6 (7. dubna 2009)
č. 5 (21. ledna 2009)

Usnesení

č. 3k problematice autovraků (1. března 2007)
č. 7k novele zákona o odpadech č.185/2001 Sb., (sněmovní tisk č. 277) a o změně některých dalších zákonů (6. listopadu 2007)
č. 6k novele zákona o odpadech č.185/2001 Sb., (sněmovní tisk č. 277) a o změně některých dalších zákonů (6. listopadu 2007)
č. 15k projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 717) po předložení námětů a pozměňovacích návrhů podle usnesení č. 79 Výboru pro životní prostředí ze dne 4. března 2009 (7. dubna 2009)
č. 14k vyhodnocení předložených námětů a pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu změny zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 717) (7. dubna 2009)ISP (příhlásit)