Výbor pro životní prostředí
Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
Usnesení

č. 4ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.05/28 Hospodaření s finančními prostředky státu při nakládání s nebezpečnými odpady (2. května 2007) 
č. 5k problematice legislativy v oblasti životního prostředí, hospodaření se surovinami a odpady (2. května 2007) 
č. 6k novele zákona o odpadech č.185/2001 Sb., (sněmovní tisk č. 277) a o změně některých dalších zákonů (6. listopadu 2007) 
č. 7k novele zákona o odpadech č.185/2001 Sb., (sněmovní tisk č. 277) a o změně některých dalších zákonů (6. listopadu 2007) 
č. 8k novele zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 277) (6. listopadu 2007) 
č. 9k novele zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (21. ledna 2009) 
č. 10k novele zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (21. ledna 2009) 
č. 11k vlivu novely zákona o odpadech na druhotné suroviny (21. ledna 2009) 
č. 12k vlivu novely zákona o odpadech na druhotné suroviny (21. ledna 2009) 
č. 13k vlivu novely zákona o odpadech na druhotné suroviny (21. ledna 2009) 
č. 14k vyhodnocení předložených námětů a pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu změny zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 717) (7. dubna 2009) 
č. 15k projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 717) po předložení námětů a pozměňovacích návrhů podle usnesení č. 79 Výboru pro životní prostředí ze dne 4. března 2009 (7. dubna 2009) ISP (příhlásit)