Stenografický zápis 62. schůze, 21. října 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno od 9.11 hodin do 9.15 hodin.)


356. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní /sněmovní tisk 922/ - třetí čtení

Poslanec Karel Rais
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


1. Vládní návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1048/ - zkrácené jednání

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Roman Kubíček
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí /sněmovní tisk 1053/ - zkrácené jednání

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Marcela Melková
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Zdeněk Podal
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová


3. Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem či omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 1055/ - zkrácené jednání

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Roman Kubíček
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Martin Jiránek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1056/ - zkrácené jednání

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Hrnčíř


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 /sněmovní tisk 1057/ - zkrácené jednání

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Marian Jurečka


8. Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii /sněmovní tisk 1061/ - zkrácené jednání

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


1. Vládní návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1048/ - zkrácené jednání


(Jednání přerušeno od 14.32 do 14.37 hodin.)

Poslankyně Olga Richterová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Jana Pastuchová


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí /sněmovní tisk 1053/ - zkrácené jednání

Poslankyně Marcela Melková
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno v 15.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.15 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


3. Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem či omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 1055/ - zkrácené jednání

Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Vít Rakušan


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1056/ - zkrácené jednání

Poslankyně Miloslava Vostrá


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 /sněmovní tisk 1057/ - zkrácené jednání

Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


8. Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii /sněmovní tisk 1061/ - zkrácené jednání

Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání skončilo v 17.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP