(11.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Už několikrát jsem tady říkala, co všechno se poskytlo do krajů. Ta částka se pohybovala zhruba kolem 24, 20, zhruba asi 23, 24 miliard, ať už to byly ty silnice druhých a třetích tříd, ať už to byly různé odměny, ať už to bylo na sociální projekty, to šlo tedy z Evropské unie, a tak dále. Takže já si myslím, že jsme se určitě snažili. Do krajů šlo přesně 21,6. Prostředky na odměny záchranářů 1,2, podpora sociálních služeb 5,2, silnice druhých a třetích tříd pro příští rok 6 miliard, ochranné prostředky 1,8, mimořádná odměna pro pracovníky krajských nemocnic v lůžkové péči 5 miliard, měkké projekty v sociální oblasti 2,4 miliardy.

Takže já myslím, pojďme skutečně společně dýchat, jak to občas slýchám od různých zástupců municipalit, a vážím si toho, jak zaznívá to volání po společném dýchání veřejných rozpočtů. Takže dýchejme prosím nejen v dobách dobrých, ale dýchejme i v dobách zlých. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní vicepremiére Aleně Schillerové a ptám se pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě zahájíme rozpravu podrobnou. První je paní poslankyně Šafránková, připraví se Milan Feranec. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se tímto přihlásila ke svým pozměňujícím návrhům, které jsou vedené v systému pod číslem sněmovních dokumentů 6452, dále 6454 a 6455. A prosím ještě jednou o jejich podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Milan Feranec, připraví se Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, tímto se hlásím k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Jana Volného, sněmovní dokument 6496. V odůvodnění odkazuji na písemný návrh a dále na to, co jsem přednesl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní vystoupení v podrobné rozpravě pana poslance Marka Bendy, připraví se Věra Kovářová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já bych se přihlásil ke třem sněmovním dokumentům, které předložil do systému pan kolega Zbyněk Stanjura, a to 6541, 6544 a 6543, s tím, že tam se omlouvám, když jsem vám ho představoval v obecné rozpravě, tak jsem nesprávně řekl slova - srpen se nahrazuje slovy srpen, září, říjen, listopad, prosinec - v tištěném je správně srpen, říjen, listopad a prosinec, září tam již být nemůže, protože již uplynulo a bylo by to příliš složité, tak to jenom na upřesněnou. Ale přihlašuji se k těmto třem dokumentům, 6541, 6544 a 6543. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se Mikuláš Ferjenčík. Prosím, paní poslankyně, máte slovo

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 6472 a týká se navýšení počtu společníků, kteří mohou být subjektem kompenzačního bonusu, ze dvou na tři. A druhá část - rozšiřují se členové jedné rodiny, a to tím způsobem, že mohou být i v tom tzv. rodinném závodu bratranec či osoby sešvagřené.

A druhý pozměňovací návrh je veden pod sněmovním dokumentem 6473 a týká se příspěvku pro kraje ve výši 500 korun na obyvatele za výpadky v důsledku zavedení kompenzačního bonusu. A tady bych jenom ráda reagovala krátce na paní ministryni, že obce a kraje dýchají se státním rozpočtem, a to z toho důvodu, že nesou ty výpadky příjmů, které nesou stejně jako stát. Ale kompenzační bonus, to je něco, co je navíc. Jinak obce a kraje dýchají se státním rozpočtem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se Stanislav Juránek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přihlásím ke třem svým pozměňovacím návrhům. Všechny jsem odůvodnil v obecné rozpravě, stejně tak jsou písemně odůvodněné. Jde o sněmovní dokumenty 6512, to je kompenzace výpadku příjmů krajů a obcí, 6514, to je odpuštění odvodů, a 6475, to je ten nižší kompenzační bonus pro podnikatele zasažené menším omezením činnosti mezi 30 a 80 %.

Ještě se stručně vyjádřím k těm odvodům. Já skutečně nerozumím zdůvodnění paní ministryně. Já chápu, proč nechce dělat plošné odpuštění odvodů všem živnostníkům, protože někteří z nich skutečně zasaženi nejsou. Nicméně odpustit odvody alespoň těm, kterým vláda zakázala činnost, by přece mělo být snad samozřejmé. My jsme právě proto připravili tento návrh, který říká: ti živnostníci, kteří mají nárok na kompenzační bonus - tzn. stát uznává, že jsou zasaženi tou krizí a mají výrazně omezenou svoji podnikatelskou činnost z důvodu nařízení vlády nebo z důvodu toho, že jsou navázáni na ty obory, co jsou zakázané z rozhodnutí vlády, tak aspoň ti ať nemusí platit odvody. Protože tady budeme posílat lidem 15 tisíc a zpátky od nich 5 tisíc hnedka vezmeme. To je přece úplně absurdní! A zatím jsem neslyšel žádný věcný argument. Já chápu, že paní ministryně to nemůže udělat v rámci nějakého generálního pardonu, ale samozřejmě legislativní cestou to je možné upravit.

Děkuji za podporu těchto návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi. Nyní pan poslanec Stanislav Juránek, připraví se Marian Jurečka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Děkuji. Já se hlásím k dodatkovému usnesení 6557, které teď s dovolením načtu:

Poslanecká sněmovna

I. prostřednictvím vlády ukládá Ministerstvu financí, aby Poslaneckou sněmovnu informovalo o dopadech kompenzačního bonusu dle navrženého zákona do rozpočtů obcí a krajů, a to vždy do 30 dní po uplynutí lhůty pro podání žádosti o kompenzační bonus dle § 12 odst. 3 navrženého zákona za příslušné bonusové období;

II. žádá vládu, aby v případě, že dopady kompenzačního bonusu podle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem SARS-CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, a kompenzačního bonusu dle navrženého zákona do rozpočtů obcí převýšily příspěvky vyplacené obcím dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem SARS-CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, předložila Sněmovně návrh kompenzace dopadu kompenzačních bonusů do rozpočtů obcí formou poskytnutí dalšího nenávratného a neúčelového příspěvku obcím ze státního rozpočtu, a to do 60 dní po uplynutí lhůty pro podání žádosti o kompenzační bonus dle § 12 odst. 3 navrženého zákona.

Odůvodnění - a tady se skutečně zastavím u toho, že je dvojí financování, které jde do obcí. To jedno, se kterým obce a kraje dýchají spolu se státním rozpočtem, je dáno rozpočtovým určením daní. A z toho vždycky ty obce a kraje dostanou svoje procento, tzn. dostanou vždycky díl. Když se vybere méně peněz, dostanou i kraje a obce méně, když se vybere více peněz, dostanou kraje a obce více (řečeno méně). Druhá věc ale je, že když se v rozpočtu sáhne na peníze, které ty obce už dostaly a byly jim přiděleny, tak pak ty obce a kraje potřebují k tomu také kompenzační bonus. A toto je velice důležité, abychom tady tu rovnováhu a tu subsidiaritu umožnili, aby každá ta úroveň dostala to, co má, tak potom má smysl dávat těm obcím a krajům kompenzační bonus. A tak tedy v tom odůvodnění ještě řeknu, že v souvislosti s těmi krizovými opatřeními, v souvislosti s výskytem SARS-CoV-2, a ve znění pozdějších předpisů, bylo poskytnuto obcím dostatek peněz a v tuto chvíli ta záležitost je násobně vyšší, než kolik je nyní třeba do toho vložit. Ale na druhou stranu právě v rámci této záležitosti bychom měli jednoznačně vždycky vědět, kolik se těm obcím a krajům vzalo a jakým způsobem to bylo kompenzováno. A to je to důležité, co jsem chtěl tímto návrhem dodatkového usnesení předložit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP