(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pekarové Adamové. Nyní pan poslanec Jiránek, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Budu kratší než pět minut. Chtěl bych jenom poprosit paní ministryni, jelikož jsem jako člen hospodářského výboru dostal v posledních minutách, co to tady probíráme, několik dotazů přímo od podnikatelů, kterých se týká možné budoucí omezení podnikání obchodů, kadeřnictví, kdyby paní ministryně přímo a jasně zde na mikrofon těmto lidem odpověděla, že se jich bude týkat to, co tady dnes probíráme, že se jich bude týkat i do budoucna, kdyby se něco zavřelo příští týden, za 14 dní, tak aby tito podnikatelé měli jasno už teď předem, aby nebyli ve stresu. Děkuju moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiránkovi. A teď se ptám, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova? Paní vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová se hlásí. Máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pokusím se velice stručně shrnout v reakci na některá vystoupení, co tady zazněla. Tak nejdřív na pana poslance, toho posledního, vypadlo mi jméno, omlouvám se.

Samozřejmě když se do toho zákona podíváte, včera jsem to vysvětlovala na rozpočtovém výboru, on je koncipován tak, že dopadá na všechny, tentokrát už to není tak plošné, jako to bylo na jaře, ale že dopadá na ty OSVČ, případně společníky malých eseróček nebo dohodáře, kteří jsou závislí na zavřeném provozu, kterým se znemožnilo vládním rozhodnutím nebo výrazně omezilo podnikání a je to jejich převažující zdroj příjmů. Je to schválně tak napsáno, protože v době, kdy jsme to psali, tak jsme samozřejmě netušili, zda nebudou následovat nějaká další opatření. Takže říkám to tady na mikrofon. Jasně je to v tom zákoně uvedeno.

Vlastně tím rozhodným obdobím je nouzový stav, to je ten maximální, ale bere se to od toho konkrétního omezení, protože omezili jsme jindy, já nevím, majitelům fitness center a jindy jsme třeba zavřeli hospody. Tato Poslanecká sněmovna se může rozhodnout, že bude prodloužen nouzový stav, takže samozřejmě by se to tím pádem prodloužilo taky, pokud by ta omezení trvala. A ještě tam máme poslední pojistku, která byla i v tom posledním kompenzačním bonusu, i když nebyla využita, protože byla plošná, že je možné to prodloužit jednou po skončení nouzového stavu nařízením vlády, aby to nemuselo zase jít poněkolikáté do Sněmovny.

Je to srozumitelné? Samozřejmě musí to být převažující činnost jeho příjmů. Dám příklad. Když středoškolský učitel, včera jsem to říkala na rozpočtovém výboru, má někde, na venkově to často bývá fitko, ale má příjmy převažující ze závislé činnosti, tak na to nedosáhne. Ale pokud jsou to jeho převažující příjmy, dosáhne na to. A teď samozřejmě jsou ty další OSVČ nebo společníci malých eseróček, kteří jsou závislí třeba na té zavřené restauraci. A pokud jsou na ní závislí alespoň 80 procenty, protože já už zas ty příběhy sbírám v mailech a kolegové taky, tak potom si mohou požádat taky a také tu pětistovku. Ono to v tom zákoně tak je. Jenom jsem to chtěla dovysvětlit.

Potom počty společníků. Debatovali jsme o tom. Jenom bych chtěla říct, neřekla jsem to v úvodním slovu, že opět jsem svolala všechny zástupce svazů a komor podnikatelských. Opět jsem je požádala o připomínky, reakce. Čím víc společníků tam bude, tím vytváříme větší distorzi. Každý společník to dostane. Původně malá eseróčka po debatě, která probíhala i tady, měla být vlastně takoví ti převlečení OSVČ, těm se mělo pomoct, protože oni na nic nedosáhli. Neměli zaměstnance, neměli Antivirus, neměli nic speciálního. Pak jsem po těch debatách ustoupila, že tam máme ten počet, co tam máme, ale každý další počet tu distorzi zvyšuje a míjí se trochu tím účinkem, který jsme sledovali.

Já podpořím - teď nevím, koho je to pozměňovací návrh - změnu obratu ze 180 tisíc na 120. To dává smysl. Podpořím to aktivně, až budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích.

Pak tady někdo říkal - jestli to byl pan poslanec Benda, teď si nemůžu uvědomit - samozřejmě je vyloučení z exekuce. Je to v § 15 odst. 4. Určitě. Podívejte se. (Reakce jmenovaného.) Aha, to jste nebyl vy, tak se omlouvám. Někdo to tady řekl. Omlouvám se velice, nebudu radši jmenovat. To tam nechybí. To jsme tam záměrně dali už při první debatě, už při prvním kompenzačním bonusu. Někdo to tady řekl, tak se omlouvám. Říkám, je to tam.

Prominutí sociálního a zdravotního. Mohla bych tady alibisticky říct, že to není v mé gesci. Neřeknu to. Nepodporuji to. Aktivně to nepodporuji. My se o tom bavíme, a to z prostého důvodu, z úplně jasných důvodů. My jsme to udělali v první vlně, protože jsme tady plošně vypnuli ekonomiku. Tehdy jsme prostě pomohli tím, že jsme prominuli sociální, zdravotní všem OSVČ. Pak jsme vlastně promíjeli Antivirus C do 50 zaměstnanců. Je to velký zásah do sociálního systému, už tak dost oslabeného. Je to velký zásah do zdravotního systému, kterému jsme teď pomáhali tím, že jsme zvedali výrazně platbu za státního pojištěnce. Jenom v rozpočtu 2021 je to nějakých 56 miliard, 54, prostě ta částka navýšená. Tak jim nebudeme z druhé strany dělat díru. Myslím, že potřebujeme zdravotnictví ve finanční kondici. Nejde to udělat parciálně. My nemůžeme udělat to, že promineme to sociální a zdravotní jenom někomu. Museli bychom všem. A z těchto důvodů říkám, aktivně to nepodporuji jako ministryně financí, když ty debaty se vedou.

Ještě tady padalo několik příspěvků, tak si dovolím říct ke kompenzacím. Jsem ráda, že už se tedy neřešila kompenzace obcí. To jsem vám vděčná, že jste uznali ty argumenty značného přeplacení, kdybych použila tento výraz, tím kompenzačním bonusem obcí. Řešila se kompenzace krajů, tak si dovolím k tomu pár slov. Myslím si, že tady ani nikdo nezpochybnil, takže už se v tom nebudu dál rýpat. My jsme skutečně poslali obcím včetně Prahy, která má to speciální postavení, že je obec i kraj, 13,4 miliardy, přičemž odhadovaný dopad byl na obce asi 5,5. Pořád se to zpřesňuje. Dohromady vlastně ten propad poklesu je o něco málo větší. Takže skutečně jsme to určitě víc než dvojnásobně kompenzovali.

A chtěla bych říct, že kromě tohoto kompenzačního bonusu bylo v rozpočtu na rok 2020, zejména tou třetí novelou zákona o rozpočtu pro obce, uvolněno dodatečných 30 miliard. 3,1 na opravy škol a školek obcím nad rámec kompenzačního bonusu. Zdůrazňuji, 960 milionů putuje na opravy objektů či bytů v majetku obcí. O 2 miliardy vláda posílila program na financování připravených vodohospodářských projektů realizovaných prostřednictvím SFŽP. Dalšími 2,6 miliardy vláda podpořila projekty vodního hospodářství financované z kapitoly Ministerstva zemědělství. Miliardy poplynou - a už plynuly - do území na podporu lázeňství, revitalizace území, na silnice druhé a třetí třídy a tak dále. Do oblasti sociálních služeb, zdravotnictví šly miliardy.

Pokud bych mluvila za resort Ministerstva financí, a vy to víte, už jsem to tady několikrát říkala, uvolňujeme do konce roku 24,3 miliardy na cca 640 projektů na rekonstrukce a modernizace základních škol a mateřských škol a do nájemního bydlení v působnosti obcí. Ale nezapomněli jsme ani na přenesenou působnost. Příspěvek na výkon státní správy, který je pravidelně valorizován. V roce 2019 šlo dokonce o jeho 10 %, pro rok 2020 je 5 %. Počítáme samozřejmě i s 5 % v roce 2021, 2022. A jenom tak pro srovnání si dovolím, že v době - vím, že celá řada z vás včetně mě u toho nebyla - ale v době ekonomické krize pro rok 2009 byl plošně zkrácen tento příspěvek, jenom pro vaši informaci, na výkon státní správy u obcí a hlavního města Prahy takřka o 18 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP