Středa 21. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb.,
o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1056/ - zkrácené jednání

Paní vicepremiérka je na svém místě u stolku zpravodajů. Požádám zpravodajku tohoto tisku 1056 Miloslavu Vostrou, aby také zaujala místo u stolku zpravodajů.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu naší Poslanecké sněmovny můžeme ve zkráceném jednání následovat ve třetím čtení návrhu zákona bezprostředně, zahajuji třetí čtení a ptám se paní zpravodajky, jestli bude se mnou sledovat u stolku zpravodajů rozpravu, kterou jsem otevřel. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, mohu rozpravu ukončit. Ptám se paní vicepremiérky, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

V tom případě požádám paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, toto hlasování bude velmi jednoduché, protože jsme obdrželi jeden pozměňovací návrh od pana kolegy Hrnčíře pod číslem 6468 a týká se zrušení zákona o EET, a to je v podstatě jediný pozměňovací návrh. Takže ten prohlasujeme a pak už můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak proceduru nemusíme schvalovat, protože to je jedno jediné hlasování. Můžeme tedy rovnou přistoupit k hlasování o návrhu. Já ale přesto zagonguji, protože přece jen jsme přešli z jednoho bodu do druhého, chvilku posečkám, znovu vás odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Hlasování o návrhu kolegy Hrnčíře bude bojové, tak abychom měli přesné počty přítomných. (Poslanci se vracejí do sálu.) Počet přítomných se stabilizoval.

Hlasujeme o jediném návrhu, který byl přednesen v rozpravě, a to je zrušení zákona o EET. Je to tak?

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano. Tento pozměňovací návrh neprojednával rozpočtový výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Rozhodneme v hlasování číslo 103, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 103, z 97 přítomných pro 46, proti 50. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme tedy, protože to byl jediný návrh, který padl v rozpravě, hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1056, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 104 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 104, 97 přítomných, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, paní zpravodajce. Končím bod číslo 4.

 

Dalším bodem našeho jednání bude

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP