Středa 21. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb.,
o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1056/- zkrácené jednání

Před projednáváním tohoto bodu bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám k tomu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále.

 

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1056, ve zkráceném jednání." Tolik návrh usnesení. Na hlasování připraveni jsme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 62, přihlášeno 92 poslanců, pro 83, proti nikdo.

Návrh byl přijat a budeme pokračovat ve zkráceném jednání.

 

Ale abychom mohli pokračovat, tak potřebujeme, aby se do sálu vrátila paní místopředsedkyně vlády, ministryně financí Alena Schillerová, která se souhlasem předsedajícího na chvíli odešla, tak počkáme, až se paní ministryně vrátí, a budeme se věnovat tomuto návrhu. (Čekání na příchod ministryně.)

Paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová je tady zpět, takže prosím, ujměte se slova k tomuto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Já se velice omlouvám, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych představila naprosto jednoduchý návrh zákona, kterým se mění zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Uvedený zákon byl přijat v reakci na vyhlášení nouzového stavu na jaře letošního roku. Debatovali jsme tady o něm, všichni víme, o co jde. Podle tohoto zákona se veškeré povinnosti spojené se zákonem o elektronické evidenci tržeb odkládají do konce roku 2020.

Ode dne 5. října byl opět pro území ČR na 30 dnů vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného SARS-CoV atd. A já to ani nebudu číst, řeknu vám to svými slovy.

Stála jsem před rozhodnutími, z nichž ani jedno pro mě není dobré, to říkám otevřeně, ale nějaké jsem učinit musela. Svolala jsem k jednacímu stolu všechny zástupce svazů a komor, a to jak podporovatele, naprosto poctivě, tak odpůrce. To znamená, všichni, kteří kdy se vyjadřovali, zastupují někoho, tak byli na videokonferenčním rozhovoru. Všechny jsem vyslechla, každého jednoho jsem požádala o stanovisko... A nebudu se za nikoho schovávat. Bylo to nakonec moje rozhodnutí a můj návrh, který jsem předložila vládě minulý pátek, a všichni se shodli na tom, že je potřeba EET odložit. Už se neshodli na termínu. Ty termíny se různily.

Proč jsem se rozhodla do konce roku 2022? Já si pořád stojím za projektem EET. Na tom se nic z mé strany nezměnilo. Změnilo se pouze to, že v tuto chvíli zachraňujeme mj. podnikání v této zemi, zachraňujeme podnikatele, a když vám teče do střechy, tak se nestaráte o anglický trávník, čímž chci říct, že jestliže valná většina jich bude ve ztrátě, bude mít problémy a bude bojovat o holou existenci, tak představa, že musí plnit některé další povinnosti, ale hlavně nebude co narovnávat, jaké podnikatelské prostředí, když prostě tady se bojuje o holé přežití.

Mohla jsem navrhnout 1. leden 2022, ale to mi nepřišlo fér s ohledem na to, že příští rok nás čekají parlamentní volby v říjnu 2021, a než by se ustavila nová Sněmovna, než by vznikla nová vláda, to nějaký určitě měsíc vezme, tak by už nebylo možné s tímto termínem jakýmkoliv způsobem hnout. A my nevíme, co se bude dít, jak se bude vyvíjet ekonomika. Jsme teď ve druhé vlně. Já věřím, že to zvládneme, překonáme společně, když potáhneme za jeden provaz, ale musím počítat i s krizovými scénáři. Proto jsem navrhla nakonec konec roku 2022. Otevřeně říkám, bylo to těžké rozhodnutí, stojím si za tímto projektem, ale nacházíme se ve velmi těžké situaci a toto mi připadlo nejférovější. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Rozpočtový výbor, kterému byl vládní návrh zákona přikázán, jej projednal a přijal usnesení. Máme ho k dispozici jako sněmovní tisk 1056/1 a už je připravena předsedkyně rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá a bude nás informovat o projednání tohoto návrhu. Prosím, paní předsedkyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z jeho 46. schůze k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o sněmovní tisk 1056.

Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky své jednání ukončila nejpozději do 24.00 hodin dne 21. října 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1056) vyslovila souhlas ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Poslaneckou sněmovnou.

Tolik návrh usnesení rozpočtového výboru. A vážený pane místopředsedo, když dovolíte, já se tímto hlásím i do rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. A než rozpravu otevřeme, tak nejprve musíme hlasováním odsouhlasit, zda obecnou rozpravu vůbec povedeme. Opět jsem přivolal ty, kteří nejsou v sále, aby se dostavili na hlasování. Malou chvíli počkáme...

 

Nyní hlasováním rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 63 přihlášeno 91 poslanců, pro 78, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Obecnou rozpravu povedeme. Já ji otevírám a jako první je do rozpravy přihlášena paní zpravodajka paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já vás dlouho nezdržím. Jenom bych tady chtěla říct za klub KSČM, že pro naši politickou stranu je pořád evidence tržeb jedním z nástrojů boje proti možným únikům. Ale na druhou stranu samozřejmě nežijeme ve vzduchoprázdnu a uvědomujeme si těžkou situaci, kterou mají naše OSVČ, naši podnikatelé, takže tento návrh zákona tak, jak ho vláda předložila, podpoříme bez nějakých výhrad a bez pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř, který je jako jediný vlastně přihlášen. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem velmi rád, že vláda ústy paní ministryně poctivě přiznává, že EET zatěžuje podnikatele a živnostníky. To jsme říkali celou dobu. Já jsem rád, že to konečně zaznělo a že v těžkých časech sáhli k tomuto opatření už vlastně v letošním roce podruhé, kdy odložili jednak povinnost k registraci pro řemeslné živnosti tam, kde to skutečně smysl nedává absolutně žádný, a vlastně už prodloužili tu možnost výjimky neevidovat tržby do konce letošního roku. Já jsem za to velmi rád, protože je to skutečná zátěž, která živnostníkům a podnikatelům zvyšuje náklady nejen na techniku, ale i administrativní a další věci.

Nicméně covid mimo jiné změnil i charakter ekonomiky a myslím si, že ten charakter ekonomiky se nezměnil jenom dočasně, ne do chvíle, kdy odezní a všechno se vrátí úplně, tak jak to bylo předtím. Myslím si, že určité změny, a tím myslím především jakési nákupní návyky u značné části obyvatelstva, to znamená posílení e-shopů, posílení elektronických platebních prostředků, to znamená, hotovostní platby nepochybně budou zastoupeny v menší míře, než tomu bylo před koronakrizí. To znamená, ta elektronická evidence tržeb postrádá ještě více ten smysl.

Proto jsem reagoval pozměňovacím návrhem, který vlastně ke konci letošního roku elektronickou evidenci jako povinnost definitivně ruší. Já prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Tak dobrý den. Já bych chtěla reagovat na slova svých předřečníků a také slova paní ministryně. No, z toho tady vyplývá, že EET jako obecně není pro živnostníky vlastně tak easy, a není to žádná zátěž, jak tady bylo několikrát řečeno.

My za Trikolóru toto podpoříme, tento návrh v legislativní nouzi. Bohužel je nám líto, že tady není návrh na úplné zrušení EET, jelikož my bychom tento návrh podporovali. Ale vítáme, že alespoň do konce roku 2022 ten odklad EET bude. Jak říkám, projevuje se tady alespoň, že EET není tak jednoduchá záležitost a že našim živnostníkům to naopak práci přidělává. Věřím do budoucna, že najde se nějaký kompromis a vláda nakonec uzná, že EET není pro naše živnostníky nic dobrého. Takže jenom takhle za Trikolóru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě se hlásí do obecné rozpravy pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my tento návrh pokládáme za férové řešení. Jsme rádi, že to vláda předložila, a jsme rádi, že je to na ty dva roky, takže se prostě o osudu EET rozhodne v příštích volbách, což je naprosto transparentní.

Co se týče našeho názoru, tak ten je takový, že třetí a čtvrtá vlna EET je omyl. To znamená, EET pro profese, kde to není možné reálně kontrolovat, prostě nedává smysl. To, že někoho donutíte mít elektronickou kasu, která umožňuje tu účtenku vydat, zdaleka nezajišťuje, že tu účtenku ve skutečnosti vydá. Z toho důvodu my prosazujeme řešení, kdy EET by mělo nějakou přidanou hodnotu pro své uživatele, ideálně bylo dobrovolné a firmy a živnostníci by to dobrovolně používali. Jinak podle nás ten systém nedává smysl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani paní zpravodajka, ani paní ministryně. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl přihlásit k svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 6468 na trvalé zrušení EET. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani paní ministryně, ani paní zpravodajka, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. A opět přerušuji tento bod na přípravu třetího čtení.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP