(15.30 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já nebudu říkat, že jsem nechtěl vystupovat. Chtěl jsem vystupovat, protože chci poděkovat panu poslanci Nacherovi, že to skutečně vysvětluje. Ano, toto je rozpočet připravený koaliční vládou ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Ale pan předseda plnohodnotné jednobarevné vlády ANO - důvěra je důvěra, je to prostě plnohodnotná vláda - říkal, že prostě on navrhoval v květnu úplně jiné parametry. Tak já chci znovu opakovat - teď má tu výjimečnou možnost.

Návrh zákona o státním rozpočtu lze buď předělat, anebo schválit a novelizovat. Novelizovat se dá i několikrát. Takže pokud to myslí vážně, že on to chtěl jinak než ta koaliční vláda, tak navrhne tu novelu. A já opakuji, že pokud navrhne výdaje v té výši, kterou on sám v květnu navrhoval, aby si za tím fakt mohl stát, protože to je jeho rozpočet, tak my to zcela jistě podpoříme. Protože to bude rozpočet mnohem lepší než ten, který se dnes řada z vás chystá schválit. Ale jestli tu novelu nenavrhne, tak prosím pěkně jenom kecá. Protože je vlastně rád, že se může vymlouvat a nemusí šetřit.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dobré odpoledne. Prosím pana poslance Bělobrádka.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Dobrý den, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážená vládo. Já bych reagoval na pana poslance Nachra, protože on tady říkal, že my říkáme, že s ním nemáme nic společného. Tak to jste právě klesl na úroveň pana Okamury, který říkal to samé, a není to pravda. Tak prosím vás, aspoň poslouchejte, protože nikdo za nás neřekl, že s tím nemáme nic společného. To prosím není pravda.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Nacher. Rovněž faktická poznámka.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já bych chtěl jenom poprosit kolegu, jestli by mohl správně aspoň vyslovovat moje jméno. Já se jmenuji Nacher, ne Nachr, nAChR je nikotin acetylcholinergenní receptory. Děkuji. (Smích a potlesk části poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, dále žádné faktické poznámky nevidím. Byl jsem informován, že je dohoda s předsedou volební komise, že v této chvíli vystoupí a seznámí Sněmovnu s výsledky voleb, takže prosím kolegy, aby umožnili panu předsedovi přístup k pultu.

 

22.
Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo, za ten malý prostor. Chtěl jsem oznámit výsledky voleb, byť už do médií jsme tu informaci poslali. Ale abych nepřerušoval potom obecnou a podrobnou rozpravu ke státnímu rozpočtu, tak jsem poprosil o tento "šev".

My jsme tedy provedli tři volby. Co se týká volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, tak u této volby - ta kvora se lišila, ty počty byly trošku jiné, takže já to vždy pečlivě přečtu. U této volby bylo vydáno 179 hlasovacích lístků a kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 90. A bylo to druhé kolo. Jediný kandidát pan poslanec Zdeněk Ondráček získal 95 hlasů, takže o pět hlasů byl zvolen a stává se předsedou této komise.

U další volby bylo odevzdáno o něco více, 191 hlasovacích lístků, takže kvorum nutné pro zvolení bylo 96 a paní poslankyně Kateřina Valachová ve volbě předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky získala 148 hlasů a byla tedy zvolena předsedkyní této komise. Mohu jí také poblahopřát.

 

A co se týká, kolegyně, kolegové, té třetí volby,

 

34.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD

I tady bylo vydáno a také odevzdáno 191 hlasovacích lístků, kvorum bylo 96. A výsledek je takový, že Lukáš Černohorský získal 93 hlasů, o tři hlasy nebyl zvolen. Pavla Golasowská 50 hlasů a pan poslanec Lubomír Volný 25 hlasů. V souladu s volebním řádem tedy do druhého kola, bude druhé kolo, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, Lukáš Černohorský a Pavla Golasowská.

A teď vás chci moc poprosit o vaši pozornost. Já vám to i ukážu. (Ukazuje volební lístek.) My jsme v té volbě - já vás když tak obejdu, znovu to budu trpělivě opakovat - měli 16 neplatných hlasovacích lístků a z těch lístků 9 bylo pro Lukáše Černohorského. A byly neplatné, protože vy jste označili pouze jeho jméno a nedali jste ty křížky na druhé dva kandidáty. Já už to čtyři roky trpělivě opakuji, budu to opakovat i dál. Vždycky na volebním lístku musí být označena všechna jména, resp. čísla, kolečkem i křížkem. Takže bohužel zrovna tady u té volby zbytečně se posouváme do druhého kola kvůli devíti lístkům, které byly kolegyněmi a kolegy špatně označené. Tak na to jsem vás chtěl upozornit a moc vás o to poprosit.

Za volební komisi - technicky je v tuto chvíli druhé kolo připraveno, ale já teď nemohu navrhovat termín, to nechám na vás, resp. na dohodě předsedů klubů. Avizuji, že možná pokud by si některý z klubů vyžádal před finálním hlasováním o rozpočtu pauzu na jednání klubu, tak bychom se mohli domluvit na deseti minutách na vydání lístků a mohli bychom tedy v této chvíli ještě to druhé kolo zorganizovat. Ale to avizuji, nechám na vás.

Takže tolik k volbám, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, možná to zvládneme dohodnout se takto: Já mám avizováno, že klub ANO si přeje po skončení rozpravy půl hodiny pauzu. Šlo by to vyřešit tím, že bychom tu pauzu dali 40 minut a 10 minut z toho bychom věnovali druhému kolu voleb. To je tedy návrh pro předsedy klubů. Zeptám se, zda s tím je takto souhlas, resp., zda nějaký klub má námitku proti takovémuto postupu. Pokud ne, tak po skončení rozpravy bude pauza 40 minut a v prvních deseti minutách proběhne druhé kolo. Výborně. Tak to je vyřešeno.

Teď faktická poznámka pana poslance Adamce. Potom ještě fakticky pan poslanec Juránek a pak s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já se domnívám, že jsem tady dneska špatně slyšel pana předsedu volební komise kolegu Kolovratníka, když říkal, že výsledek se dozvěděli novináři dřív než plénum Poslanecké sněmovny. Já se tedy strašně omlouvám, že tady zdržuji, ale toto není plénum novinářské obce. Jestli mají nějaké plénum, tak tam ať si říkají, co chtějí, ať to dávají do médií, kdy chtějí, jak chtějí. Ale já si myslím, že první, kdo by to měl vědět, jsou členové tohoto ctihodného sboru, to znamená poslankyně a poslanci Parlamentu České republiky.

Moc prosím, aby se toto tady neopakovalo, protože opravdu je to nešvar, který poslední dobou bohužel zažíváme na všech úrovních. A berme to tak, že volební komise včetně pana předsedy je orgán Poslanecké sněmovny, zodpovídá se Poslanecké sněmovně a novináři, ti samozřejmě mají právo se to dozvědět, ale poté, až se to dozvíme my. Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Fakticky pan poslanec Juránek a potom ještě jedna faktická od pana předsedy Bartoška.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Já si také dovolím obrátit se prostřednictvím předsedajícího na předsedu volebního výboru. (Předsedající: Volební komise.) Nedovedu si představit, že by se ještě jednou opakovalo to, že tady zveřejní nahlas, jakým způsobem bylo v tajné volbě hlasováno, jinak, než je předepsáno jednacím řádem. Já si opravdu zcela vážně nedovedu představit, že by se něco takového stalo na úrovni kraje, že by se zveřejňovalo, jakým způsobem proběhly lístky, které jsou neplatné. A jsem přesvědčen, že už se to víckrát nebude opakovat.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Teď pan předseda Bartošek fakticky a potom fakticky pan předseda volební komise.

 

Poslanec Jan Bartošek: Proběhlo druhé kolo volby komise pro kontrolu GIBS. Všechny zásadní argumenty zazněly v předchozí volbě. Nemá smysl opakovat to, co zde zaznělo. Já jenom těm z vás, kteří jste podpořili člověka, který aktivně bránil totalitní režim, tak si pusťte o Vánocích pohádku Obušku, z pytle ven!

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kolovratník fakticky.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Omlouvám se a nechci zdržovat, ale musím reagovat za prvé v dobrém na Ivana Adamce. Já s tím souhlasím. Nevím, jestli je to nešvar z poslední doby, pamatuji si před čtyřmi lety, že ta informace v uvozovkách unikla. Beru to tak, že ve chvíli, kdy je sečteno a je podepsán protokol, kdy celá komise podepíše protokol, že ta volba je uzavřena. Nemusím tady, já sám jsem asi před dvěma minutami tu informaci, ten výsledek, potvrdil ČTK, aby s ní mohli pracovat. Ale souhlasím s vámi, já se tím netajím, ale budu apelovat na své kolegy ve volební komisi a poprosím je o to, pokud bude taková vůle Sněmovny, abychom se dohodli a vždycky počkali, až bude ta informace vyhlášena tady na plénu. Já za sebe s tím souhlasím a určitě je to správně, ale prosím lidsky, kolegové, zase pochopte, je nás téměř 20 v té volební komisi a já nemohu zakazovat členům, aby odevzdávali mobily nebo abychom z toho dělali něco tajného. Takže bavíme se o tom momentu po podepsání protokolu, kdy je volba uzavřena, odsouhlasena, a vyhlášením tady na plénu. Ale nevidím v tom žádný spor a s tím apelem souhlasím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP