(15.40 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Naopak se ale musím ohradit proti té druhé výtce. Ta byla myšlena dobře. Ta byla myšlena jako apel na Sněmovnu a prosba, abychom si lépe kontrolovali volební lístky. Nic víc, nic míň. Prostě abychom nedělali zbytečné chyby v těch volbách. A samozřejmě že ta volba je tajná, my nevíme, kdo který lístek označí, ani se to fyzicky nemůžeme dozvědět. My pouze vysypeme hlasovací lístky z volební urny a to je všechno. Takže tady se musím důrazně ohradit, tam nedochází z mé nebo z naší strany ve volební komisi k žádnému pochybení. Naopak chceme pomoci kvalitě voleb.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě fakticky pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, já se chci důrazně zastat pana poslance Juránka proti důraznému ohrazení pana předsedy Kolovratníka. Ty volby jsou tajné. A jestliže kdokoli z nás chce odevzdat neplatný hlas tím, že ho označí vědomě neplatným způsobem, tak to prostě udělá a není úkolem předsedy volební komise, aby nám tady vykládal, že je to proto, že jsme blbí. (Smích v plénu.) Prostě devět poslanců se rozhodlo označit volební lístek tak, jak se rozhodlo. A vy byste nás asi neměl napomínat, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já dám prostor ještě panu předsedovi volební komise. Ale my jsme teď v procedurálně složité situaci. Já jsem umožnil vyhlášení výsledků voleb, ale bod, který projednáváme, je státní rozpočet, takže děkuji za pochopení.

Prosím teď s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když už máme debatu o výsledku voleb - já tedy považuji za nešťastné se takhle vlomit do debaty o rozpočtu -, tak za prvé pan předseda volební komise nemá pravdu. On nám nejenom řekl, jak špatně byly označeny lístky, ale taky říkal, kdo tam byl označen kroužkem, a to sem skutečně nepatří. To sem skutečně nepatří. Tomu se říká ovlivňování druhého kola volby. Ale proč ne.

A já bych potřeboval vysvětlit úplně něco jiného. Já jsem tady pouhých sedm let, ale ještě jsem se nesetkal s tím, že když se vydává sada lístků, že je jiný počet vydaných lístků k jednomu z těch typů voleb. S tím jsem se skutečně nesetkal. A já bych to potřeboval vysvětlit. A docela by mě zajímalo, když to řeknu takhle otevřeně, kteří poslanci si vzali dva lístky ze tří, jak se to vlastně dělá, propříště, že přijdu a řeknu - tak z těch patnácti voleb předsedů mi dejte těchto sedm lístků, těchto osm si nevezmu? Jak se to počítá? Jak je to označené v těch listinách? Protože to je velmi nezvyklé. Jestli to byl manévr hnutí ANO, jak zvolit pana poslance Ondráčka, tak tomu rozumím. Tak si neměli vyzvednout žádné lístky a kvorum by bylo všude stejné a měli bychom hotovo. Protože v tom sníženém kvoru dostal kandidát na předsedu vyšetřovací komise k OKD, protože kdyby bylo 179 vydáno všude, tak to bylo splněné kvorum.

Tak to je tady opravdu novinka. Mě ani nenapadlo, když dostávám ty tři lístky, že si mohu vybrat a říct ten já nechci, ten si nechte. Rozumím tomu, když si někdo nevezme vůbec tu sadu a rozhodne se nevolit. To je jeho legitimní právo. A chtěl bych vědět, jak se to kontrolovalo, jak to kontrolovali členové volební komise, jestli ty lístky někde leží, těch třináct lístků. A jak je to vlastně možné, na základě čeho jste to takhle udělali. A mě tedy zajímá, kdo to byl. Děkuji. Protože to není tajná volba. Ten, kdo nevolí, to není tajné.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Faktická poznámka pana poslance Jurečky.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, na základě toho, co teď řekl pan předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura, dávám procedurální návrh na zpochybnění těchto voleb.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: To se bojím, že tedy není úplně hlasovatelné. Já si myslím, že máme dané postupy, jak tady probíhají volby. A procedurálním návrhem zpochybnit výsledek voleb je podle mě nehlasovatelné. Můžeme se s tím vypořádat námitkou proti mému postupu...

Dobrá. Já nechci nikoho poškodit. Já přeruším sněmovnu na pět minut. Požádám legislativu, která zcela jistě sleduje průběh jednání, aby se dostavila do sálu a dala nám stanovisko, jak se vypořádat s tímto procedurálním návrhem. Já si myslím, že to hlasovatelné není, ale nechci poškodit pana předkladatele.

Takže se tady sejdeme za pět minut a prosím sněmovní legislativu.

 

(Jednání přerušeno od 15.44 do 15.49 hodin.)

 

Kolegyně, kolegové, já prodloužím pauzu do 16. hodiny. A současně prosím předsedy poslaneckých klubů a pana předsedu volební komise, aby se dostavili k panu předsedovi Sněmovny na poradu předsedů klubů s předsedou volební komise, abychom vyřešili ten problém.

Budeme pokračovat v 16.00 a prosím tedy předsedy poslaneckých klubů.

 

(Jednání přerušeno v 15.50 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP