(15.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Holík, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové a vážený kolego Jurečko prostřednictvím pana předsedajícího. Zazněla tu slova o hospodaření hnutí Úsvit. Je to samozřejmě více než tři roky. Něco o tom vím, byl jsem tam, vím, kam ty peníze utekly, ale rozhodně s tím nemá nic společného pan Tomio Okamura. (Potlesk ze strany SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedo. Kolegyně a kolegové, tak já tedy jako emeritní senátor, tzn. bývalý senátor, na to chci zareagovat. Nechtěl jsem, ale teď ta diskuse mě trochu vyprovokovala. Je mi úplně jedno, co má SPD v programu. To je váš program, vy jste to slibovali vašim voličům, měli jste úspěch, který zhodnotili volbami. To bych si ani nedovolil tady komentovat. Je mi úplně jedno, co říkal pan tehdejší kandidát do Senátu, pan předseda Okamura, jak vidí Senát. To je prostě jeho pohled, to nehodnotím, ale mrzí mě jedna věc, která tu byla. Vadila mi ta forma. Jako vyhladovět něco? Prosím vás, přece tohle nepatří tady na půdu Poslanecké sněmovny. Chápu to, ve volebním programu to máte, ale prosil bych, prezentujte to trošku jinak a slušně.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan místopředseda Okamura se mi právě přihlásil.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, myslím, že se diskuse posunula správným směrem, protože my, jako naše hnutí Úsvit, jsme podali v pátek do systému zákon o celostátním referendu. Takže my nabízíme alternativu, ne že ne, ale vy jste proti ní vždycky hlasovali. Tady KDU-ČSL, hnutí ANO hlasovalo proti zákonu o referendu v minulém volebním období, ČSSD. Takže do 30 dnů bude mít příležitost se vláda pana premiéra Andreje Babiše vyjádřit k našemu zákonu, do 30 dnů k němu musí dát stanovisko, pak se dostane na plénum Poslanecké sněmovny a je možno udělat na základě našeho návrhu nejenom referendum o vystoupení z Evropské unie, ale také referendum o zrušení Senátu. Takže doufám, že tady zástupci KDU-ČSL a další umožní, aby občané demokraticky rozhodli, občané, tzn. majitelé této země, o tom, zdali přejí zrušení Senátu, či nikoliv. Nebude to rozhodovat Okamura. Doufám, že to tady projde. My jsme ochotni diskutovat o parametrech k tomuto zákonu, nelpíme dogmaticky na těch parametrech a doufám, že senátoři podpoří zákon o referendu. Potřebujeme jejich ústavní většinu. Takže doufám, že se k tomu postaví, tak jak říkáte, že budou podporovat demokracii pro občany, odhlasují demokratický zákon o referendu, který, doufám, vyjde z Poslanecké sněmovny po všeobecném většinovém konsenzu. Jsme ochotni o tom diskutovat, upravit parametry tak, aby aspoň nějaký zákon prošel, nemáme problém upravit ty parametry, nemusí se toho vláda bát. Pojďme k tomu dát kladné stanovisko, pojďme to propustit v prvním čtení, pojďme všeobecným konsenzem 120 hlasy udělat to tak, abyste se všichni cítili komfortně, a pak to půjde do Senátu, senátoři budou mít prostor se vyjádřit, zdali jsou demokraté, zdali budou chtít hlasovat a umožnit občanům referendum, a máme to vyřešeno. Když si pak občané sesbírají odpovídající počet podpisů, tak si závazně mají možnost vymoci zrušení Senátu. To je demokratické, to je správné, to prosazuje naše hnutí. Je to alternativa, kterou nabízíme. Myslím, že je úplně v pořádku. Děkuji. (Slabý potlesk ze strany SPD).

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Pane předsedo, dovolte, abych vás požádal, abyste respektoval jednací řád, protože jsme v bodě, ve kterém projednáváme návrh státního rozpočtu, nikoli návrh zákona o všeobecném referendu, tzn. žádám vás, abyste ty, kteří mluví, vedl k věci. To je první věc.

A druhá. Pane premiére, když jsem slyšel vaši srdcervoucí řeč o tom, jak vlastně s tím rozpočtem nemáte co do činění, tak mě vás popravdě začalo být líto. Ten váš život je provázen samými takovými úkornými věcmi, které vás provázejí, do politiky jste vlastně nechtěl, patrně jste se nechtěl stát ani premiérem, teď zase do vašeho života doputoval rozpočet, ke kterému se vlastně nehlásíte. Tak jenom vám chci vyjádřit, že je mi líto, že se vám ve vašem životě takové věci dějí.

Ten rozpočet jste připravoval, takže na něm máte svůj podíl. To je potřeba říct jako fakt, ať už se vám to líbí, nebo ne. A jestliže se vám ten rozpočet nelíbil, měl jste plné právo říct: To není rozpočet naší vlády, my to chceme jinak. Měl jste možnost ho přepracovat, přijít s jiným návrhem a říct prostě, že chcete jiný návrh rozpočtu, aby byl rozpočet vaší vlády. Protože jestli případně ten rozpočet projde, tak bych nechtěl další zbytek roku poslouchat, že vlastně pracujete s rozpočtem, který není váš. Buď řekněte, že ten rozpočet chcete schválit, protože s ním jako vláda chcete pracovat a považujete ho za svůj, anebo řekněte, že ten rozpočet je špatně, že pro něj hlasy nechcete a že ho chcete přepracovat. Ale není možné se tvářit, že ten rozpočet chcete jenom napůl. Rozpočet nelze schválit napůl. Ten se musí buď schválit, anebo zamítnout.

Za KDU-ČSL mohu říct, že jsme se, když jsme byli vládní strana, aktivně účastnili přípravy tohoto rozpočtu a také jsme jasně říkali, že jsme připraveni rozpočet podpořit. V průběhu jednání a v prvním čtení jsme tak učinili a ukázalo se, že jsou podfinancované sociální služby, protože se do nich bohužel nepodařilo na platy sociálních pracovníků dostat zhruba 3,4 miliardy. Toto navýšení vláda schválila, ale bohužel to v rozpočtu není. Odmítáme, aby pracovníci v sociálních službách byli neustále otloukánci, aby se jim na jednu stranu slíbilo, že se platy zvýší, a potom se na to nedaly prostředky a případně se řeklo: Milí hejtmani, vyřešte si to sami z krajských peněz. Proto za KDU-ČSL mohu říct, že je pro nás naprosto klíčové směrem ke státnímu rozpočtu, aby došlo k navýšení prostředků na platy státních zaměstnanců, protože to vnímáme jako zcela zásadní k tomu, jakým způsobem budeme dál s rozpočtem pracovat.

Ale vracím se k tomu, co jsem říkal na začátku. Není možné, abyste říkal, že rozpočet, který budeme schvalovat, není váš. Buď řekněte, že ho chcete schválit a chcete pro něj hlasy, a ten rozpočet váš je, anebo řekněte, že s ním nesouhlasíte a hlasy pro něj nechcete. Ale prosím vás, už se nevymlouvejte. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedo. S přednostním právem pan předseda klubu Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, dámy a pánové, se zájmem jsem si poslechl pana kolegu Bartoška, který byl ve vládě, nebo jeho strana byla ve vládě, čtyři roky, a teď by nám ten rozpočet chtěl přišít. Oni na něm minimálně poslední celý rok pracovali a teď říká, že se nemáme vymlouvat a vzít ho za svůj. Tak my se nevymlouváme, vy se také nevymlouvejte a přihlaste se k němu, pane Bartošku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. V tuto chvilku se nikdo nehlásí s přednostním.... S faktickou poznámkou pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Pane předsedo Fialo prostřednictvím předsedajícího, když už jste v sále přítomen, tak i poslouchejte. Já jsem jasně řekl, že jsme se podíleli na přípravě tohoto zákona a že se nezříkáme zodpovědnosti. Není to o ničem jiném, než že si budeme navzájem naslouchat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, děkuji. Jestliže máme část s přednostními právy za sebou, s faktickou poznámkou pan poslanec Patrik Nacher bude reagovat. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, já jsem původně nechtěl vystupovat, ale já musím. (Smích v sále.) Ano, já to říkám na Zastupitelstvu hlavního města Prahy, budu to říkat asi i tady, ale musím reagovat na kolegu Bartoška prostřednictvím pana předsedajícího. Protože to, co on řekl, je demagogie. Pan Babiš neřekl, že to není jeho rozpočet. On tady zdůraznil, že to je rozpočet připravovaný předchozí koaliční vládou. To je podstatný rozdíl, jestli mě tedy teď posloucháte. To znamená, rozpočet připravovaný vládními stranami, ČSSD, ANO a KDU-ČSL, tzn. teď se k tomu stavět naopak macešsky, že s tím nemáme nic společného a že nám tady najednou v listopadu a v prosinci přišly nové informace, byť se rozpočet připravuje od dubna, tak mi přijde trošičku pokrytecké. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.) ***

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, poté pan poslanec Bělobrádek.
Přihlásit/registrovat se do ISP