Úterý 19. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Jan Hamáček)

22.
Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo, za ten malý prostor. Chtěl jsem oznámit výsledky voleb, byť už do médií jsme tu informaci poslali. Ale abych nepřerušoval potom obecnou a podrobnou rozpravu ke státnímu rozpočtu, tak jsem poprosil o tento "šev".

My jsme tedy provedli tři volby. Co se týká volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, tak u této volby - ta kvora se lišila, ty počty byly trošku jiné, takže já to vždy pečlivě přečtu. U této volby bylo vydáno 179 hlasovacích lístků a kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 90. A bylo to druhé kolo. Jediný kandidát pan poslanec Zdeněk Ondráček získal 95 hlasů, takže o pět hlasů byl zvolen a stává se předsedou této komise.

U další volby bylo odevzdáno o něco více, 191 hlasovacích lístků, takže kvorum nutné pro zvolení bylo 96 a paní poslankyně Kateřina Valachová ve volbě předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky získala 148 hlasů a byla tedy zvolena předsedkyní této komise. Mohu jí také poblahopřát.

 

A co se týká, kolegyně, kolegové, té třetí volby,

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP