Úterý 19. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Radek Vondráček)

22.
Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny

V tomto bodě jsme ukončili rozpravu a v rámci rozpravy o zákonu o státním rozpočtu jsme byli informováni panem předsedou volební komise o uskutečněné volbě, o jejím výsledku. Nicméně s odkazem na to, co tady zaznělo v rámci rozpravy o státním rozpočtu, vzhledem k tomu, jak proběhla debata mezi předsedy klubů, která se uskutečnila v prostorách předsedy Sněmovny, vzhledem ke stanovisku legislativního odboru a především vzhledem k tomu, že skutečně s naprostou jistotou nelze určit ze záznamu, kolik poslanců si skutečně vyzvedlo či nevyzvedlo hlasovací lístky, tak mi v souladu s jednacím řádem a zvyklostmi jako jediné možné řešení, ke kterému mohu přistoupit - tak jediným takovým řešením je prohlásit tyto volby za zmatečné. Takže toto druhé kolo voleb bude nutné opakovat za standardních podmínek a já mám avizováno, že k věci vystoupí pan předseda Stanjura, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé chci poděkovat předsedovi Sněmovny, že vyslyšel naši stížnost, nebo naše pochybnosti. Myslím, že to je řešení, které umožní se s tím vypořádat se ctí, ale vzhledem i k pokročilé hodině navrhuji přerušení toho bodu do 6. schůze Poslanecké sněmovny, protože předpokládám, že 5. schůze bude o důvěře vládě, tam si myslím, že nemáme zařazovat volební body, myslím, že 16. ledna začíná podle harmonogramu 6. schůze, takže navrhuji procedurálně, abychom tento bod přerušili do 6. schůze Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Je to procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat bezprostředně. Jen doplním - do 6. schůze, která se předpokládá od 16. ledna, doufejme, že nebude žádná mimořádná. Já myslím, že je nám jasné, o čem hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 135, přihlášeno 164 poslanců, pro 150, proti 4. Tento návrh byl přijat. Já přerušuji bod číslo 22 do 6. schůze Poslanecké sněmovny.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP