Úterý 19. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Radek Vondráček)

22.
Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Tento bod byl přerušen v pátek 15. 12. 2017. Rozprava toho bodu byla ukončena. Poprosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás provedl dalším postupem v tomto bodu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vážení členové vlády, pane předsedající, kolegyně, kolegové, já vám také přeji dobré odpoledne a přicházím s volebními body. Slibuji, že ta procedura, nebo moje představení bude co nejstručnější, abychom zabrali co nejméně času, který je dnes určen pro třetí čtení státního rozpočtu.

Tak jako bylo navrženo z grémia, jak jsme před malou chvílí odhlasovali, prvním z těch dvou volebních bodů je bod č. 22, Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny, a poté tedy bude ještě jeden volební bod. V obou případech volby proběhnou tajným způsobem. V tuto chvíli už ve Státních aktech je vše připraveno.

My jsme minulý týden v pátek uskutečnili v tom volebním maratonu... Jednu z voleb nebo jedna z těch voleb, kterou jsme uskutečnili, nebyla tzv. úspěšná. Byla to první volba, první kolo předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tady v té volbě byl jediným kandidátem pan poslanec Zdeněk Ondráček, navržen za KSČM. V prvním kole získal 85 hlasů a potřebný počet ke zvolení byl 94 hlasů.

Do druhého kola tedy opět postoupil jediný kandidát - pan poslanec Ondráček - a za malou chvíli proběhne v tomto případě tedy druhé kolo té první volby. Tak.

Ve stejném bodu máme pro vás připravený ještě návrh na volbu předsedy stálé komise Sněmovny pro Ústavu ČR. Byla to ta dodatečná nominace od kolegů ze sociální demokracie. My jsme na volební komisi přijali usnesení č. 37 per rollam a je tam jediný návrh, který tedy koresponduje i s těmi politickými dohodami. Nominována a navržena je paní poslankyně Kateřina Valachová.

Vzhledem k tomu, že v prvním případě se jedná o druhé kolo volby a v tomto případě o jednu nominaci, tak jsme vám to usnesení již nerozdávali, ale všechny kluby ho mají k dispozici.

A ještě připomenu, podle jednacího řádu se předsedové komisí volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Nyní prosím, pane předsedající, o přerušení projednávání tohoto bodu a otevření dalšího volebního bodu. To bude zmiňovaná komise k OKD. Pouze u tohoto bodu upozorňuji, pokud by někdo chtěl vystoupit v rozpravě, že byla ukončena. Musel by tu rozpravu opět otevřít někdo ze členů vlády.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo, a samozřejmě vám vyhovím. Přerušuji bod č. 22.

 

Otevírám nově zařazený bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP