Úterý 19. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

34.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD

I tady bylo vydáno a také odevzdáno 191 hlasovacích lístků, kvorum bylo 96. A výsledek je takový, že Lukáš Černohorský získal 93 hlasů, o tři hlasy nebyl zvolen. Pavla Golasowská 50 hlasů a pan poslanec Lubomír Volný 25 hlasů. V souladu s volebním řádem tedy do druhého kola, bude druhé kolo, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, Lukáš Černohorský a Pavla Golasowská.

A teď vás chci moc poprosit o vaši pozornost. Já vám to i ukážu. (Ukazuje volební lístek.) My jsme v té volbě - já vás když tak obejdu, znovu to budu trpělivě opakovat - měli 16 neplatných hlasovacích lístků a z těch lístků 9 bylo pro Lukáše Černohorského. A byly neplatné, protože vy jste označili pouze jeho jméno a nedali jste ty křížky na druhé dva kandidáty. Já už to čtyři roky trpělivě opakuji, budu to opakovat i dál. Vždycky na volebním lístku musí být označena všechna jména, resp. čísla, kolečkem i křížkem. Takže bohužel zrovna tady u té volby zbytečně se posouváme do druhého kola kvůli devíti lístkům, které byly kolegyněmi a kolegy špatně označené. Tak na to jsem vás chtěl upozornit a moc vás o to poprosit.

Za volební komisi - technicky je v tuto chvíli druhé kolo připraveno, ale já teď nemohu navrhovat termín, to nechám na vás, resp. na dohodě předsedů klubů. Avizuji, že možná pokud by si některý z klubů vyžádal před finálním hlasováním o rozpočtu pauzu na jednání klubu, tak bychom se mohli domluvit na deseti minutách na vydání lístků a mohli bychom tedy v této chvíli ještě to druhé kolo zorganizovat. Ale to avizuji, nechám na vás.

Takže tolik k volbám, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, možná to zvládneme dohodnout se takto: Já mám avizováno, že klub ANO si přeje po skončení rozpravy půl hodiny pauzu. Šlo by to vyřešit tím, že bychom tu pauzu dali 40 minut a 10 minut z toho bychom věnovali druhému kolu voleb. To je tedy návrh pro předsedy klubů. Zeptám se, zda s tím je takto souhlas, resp., zda nějaký klub má námitku proti takovémuto postupu. Pokud ne, tak po skončení rozpravy bude pauza 40 minut a v prvních deseti minutách proběhne druhé kolo. Výborně. Tak to je vyřešeno.

Teď faktická poznámka pana poslance Adamce. Potom ještě fakticky pan poslanec Juránek a pak s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já se domnívám, že jsem tady dneska špatně slyšel pana předsedu volební komise kolegu Kolovratníka, když říkal, že výsledek se dozvěděli novináři dřív než plénum Poslanecké sněmovny. Já se tedy strašně omlouvám, že tady zdržuji, ale toto není plénum novinářské obce. Jestli mají nějaké plénum, tak tam ať si říkají, co chtějí, ať to dávají do médií, kdy chtějí, jak chtějí. Ale já si myslím, že první, kdo by to měl vědět, jsou členové tohoto ctihodného sboru, to znamená poslankyně a poslanci Parlamentu České republiky.

Moc prosím, aby se toto tady neopakovalo, protože opravdu je to nešvar, který poslední dobou bohužel zažíváme na všech úrovních. A berme to tak, že volební komise včetně pana předsedy je orgán Poslanecké sněmovny, zodpovídá se Poslanecké sněmovně a novináři, ti samozřejmě mají právo se to dozvědět, ale poté, až se to dozvíme my. Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Fakticky pan poslanec Juránek a potom ještě jedna faktická od pana předsedy Bartoška.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Já si také dovolím obrátit se prostřednictvím předsedajícího na předsedu volebního výboru. (Předsedající: Volební komise.) Nedovedu si představit, že by se ještě jednou opakovalo to, že tady zveřejní nahlas, jakým způsobem bylo v tajné volbě hlasováno, jinak, než je předepsáno jednacím řádem. Já si opravdu zcela vážně nedovedu představit, že by se něco takového stalo na úrovni kraje, že by se zveřejňovalo, jakým způsobem proběhly lístky, které jsou neplatné. A jsem přesvědčen, že už se to víckrát nebude opakovat.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Teď pan předseda Bartošek fakticky a potom fakticky pan předseda volební komise.

 

Poslanec Jan Bartošek: Proběhlo druhé kolo volby komise pro kontrolu GIBS. Všechny zásadní argumenty zazněly v předchozí volbě. Nemá smysl opakovat to, co zde zaznělo. Já jenom těm z vás, kteří jste podpořili člověka, který aktivně bránil totalitní režim, tak si pusťte o Vánocích pohádku Obušku, z pytle ven!

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kolovratník fakticky.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Omlouvám se a nechci zdržovat, ale musím reagovat za prvé v dobrém na Ivana Adamce. Já s tím souhlasím. Nevím, jestli je to nešvar z poslední doby, pamatuji si před čtyřmi lety, že ta informace v uvozovkách unikla. Beru to tak, že ve chvíli, kdy je sečteno a je podepsán protokol, kdy celá komise podepíše protokol, že ta volba je uzavřena. Nemusím tady, já sám jsem asi před dvěma minutami tu informaci, ten výsledek, potvrdil ČTK, aby s ní mohli pracovat. Ale souhlasím s vámi, já se tím netajím, ale budu apelovat na své kolegy ve volební komisi a poprosím je o to, pokud bude taková vůle Sněmovny, abychom se dohodli a vždycky počkali, až bude ta informace vyhlášena tady na plénu. Já za sebe s tím souhlasím a určitě je to správně, ale prosím lidsky, kolegové, zase pochopte, je nás téměř 20 v té volební komisi a já nemohu zakazovat členům, aby odevzdávali mobily nebo abychom z toho dělali něco tajného. Takže bavíme se o tom momentu po podepsání protokolu, kdy je volba uzavřena, odsouhlasena, a vyhlášením tady na plénu. Ale nevidím v tom žádný spor a s tím apelem souhlasím.

Naopak se ale musím ohradit proti té druhé výtce. Ta byla myšlena dobře. Ta byla myšlena jako apel na Sněmovnu a prosba, abychom si lépe kontrolovali volební lístky. Nic víc, nic míň. Prostě abychom nedělali zbytečné chyby v těch volbách. A samozřejmě že ta volba je tajná, my nevíme, kdo který lístek označí, ani se to fyzicky nemůžeme dozvědět. My pouze vysypeme hlasovací lístky z volební urny a to je všechno. Takže tady se musím důrazně ohradit, tam nedochází z mé nebo z naší strany ve volební komisi k žádnému pochybení. Naopak chceme pomoci kvalitě voleb.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě fakticky pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, já se chci důrazně zastat pana poslance Juránka proti důraznému ohrazení pana předsedy Kolovratníka. Ty volby jsou tajné. A jestliže kdokoli z nás chce odevzdat neplatný hlas tím, že ho označí vědomě neplatným způsobem, tak to prostě udělá a není úkolem předsedy volební komise, aby nám tady vykládal, že je to proto, že jsme blbí. (Smích v plénu.) Prostě devět poslanců se rozhodlo označit volební lístek tak, jak se rozhodlo. A vy byste nás asi neměl napomínat, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já dám prostor ještě panu předsedovi volební komise. Ale my jsme teď v procedurálně složité situaci. Já jsem umožnil vyhlášení výsledků voleb, ale bod, který projednáváme, je státní rozpočet, takže děkuji za pochopení.

Prosím teď s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když už máme debatu o výsledku voleb - já tedy považuji za nešťastné se takhle vlomit do debaty o rozpočtu -, tak za prvé pan předseda volební komise nemá pravdu. On nám nejenom řekl, jak špatně byly označeny lístky, ale taky říkal, kdo tam byl označen kroužkem, a to sem skutečně nepatří. To sem skutečně nepatří. Tomu se říká ovlivňování druhého kola volby. Ale proč ne.

A já bych potřeboval vysvětlit úplně něco jiného. Já jsem tady pouhých sedm let, ale ještě jsem se nesetkal s tím, že když se vydává sada lístků, že je jiný počet vydaných lístků k jednomu z těch typů voleb. S tím jsem se skutečně nesetkal. A já bych to potřeboval vysvětlit. A docela by mě zajímalo, když to řeknu takhle otevřeně, kteří poslanci si vzali dva lístky ze tří, jak se to vlastně dělá, propříště, že přijdu a řeknu - tak z těch patnácti voleb předsedů mi dejte těchto sedm lístků, těchto osm si nevezmu? Jak se to počítá? Jak je to označené v těch listinách? Protože to je velmi nezvyklé. Jestli to byl manévr hnutí ANO, jak zvolit pana poslance Ondráčka, tak tomu rozumím. Tak si neměli vyzvednout žádné lístky a kvorum by bylo všude stejné a měli bychom hotovo. Protože v tom sníženém kvoru dostal kandidát na předsedu vyšetřovací komise k OKD, protože kdyby bylo 179 vydáno všude, tak to bylo splněné kvorum.

Tak to je tady opravdu novinka. Mě ani nenapadlo, když dostávám ty tři lístky, že si mohu vybrat a říct ten já nechci, ten si nechte. Rozumím tomu, když si někdo nevezme vůbec tu sadu a rozhodne se nevolit. To je jeho legitimní právo. A chtěl bych vědět, jak se to kontrolovalo, jak to kontrolovali členové volební komise, jestli ty lístky někde leží, těch třináct lístků. A jak je to vlastně možné, na základě čeho jste to takhle udělali. A mě tedy zajímá, kdo to byl. Děkuji. Protože to není tajná volba. Ten, kdo nevolí, to není tajné.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Faktická poznámka pana poslance Jurečky.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, na základě toho, co teď řekl pan předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura, dávám procedurální návrh na zpochybnění těchto voleb.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: To se bojím, že tedy není úplně hlasovatelné. Já si myslím, že máme dané postupy, jak tady probíhají volby. A procedurálním návrhem zpochybnit výsledek voleb je podle mě nehlasovatelné. Můžeme se s tím vypořádat námitkou proti mému postupu...

Dobrá. Já nechci nikoho poškodit. Já přeruším sněmovnu na pět minut. Požádám legislativu, která zcela jistě sleduje průběh jednání, aby se dostavila do sálu a dala nám stanovisko, jak se vypořádat s tímto procedurálním návrhem. Já si myslím, že to hlasovatelné není, ale nechci poškodit pana předkladatele.

Takže se tady sejdeme za pět minut a prosím sněmovní legislativu.

 

(Jednání přerušeno od 15.44 do 15.49 hodin.)

 

Kolegyně, kolegové, já prodloužím pauzu do 16. hodiny. A současně prosím předsedy poslaneckých klubů a pana předsedu volební komise, aby se dostavili k panu předsedovi Sněmovny na poradu předsedů klubů s předsedou volební komise, abychom vyřešili ten problém.

Budeme pokračovat v 16.00 a prosím tedy předsedy poslaneckých klubů.

 

(Jednání přerušeno v 15.50 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 16.07 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já se omlouvám. Ta situace není úplně jednoduchá, takže se nám porada protáhla. Já ještě počkám, než do sálu dorazí všichni předsedové poslaneckých klubů. Takže prosím ještě o strpení. (Chvíli vyčkává.) Tak. Poprosím tedy pana předsedu Bartoška, zda tedy platí... nebo pan poslanec Jurečka jako předkladatel asi...

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, protože jsme se dostali do trošku patové situace, tak po dohodě z vašeho jednání já tedy stahuji tento svůj procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Slovo má pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, já předkládám druhý procedurální návrh, neboť jsme stále v bodě projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu. Pan předseda volební komise vystoupil jenom v rámci jakési gentlemanské dohody. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme dostali do vážného sporu, zda byl, či nebyl zvolen pan Zdeněk Ondráček, tak pokládám za velmi nekomfortní, abychom jednali dále o rozpočtu, další čtyři hodiny, a tuto informaci, kterou část veřejnosti vnímá velmi citlivě, odložili až na pozdní večer.

Proto si dovoluji navrhnout, myslím si, že to přerušení by nemuselo trvat dlouho, dovoluji si navrhnout přerušení bodu projednávání státního rozpočtu a otevření bodu 22, abychom to ihned vyřešili. Samozřejmě rozhodnete vy svým hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat bez rozpravy. Všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci. A procedurální návrh pana předsedy Kalouska je přerušit teď bod č. 4 a přejít do přerušeného bodu 22.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 41. Přihlášeno je 182, pro 72, proti 86. Tento návrh přijat nebyl.

 

Prosím pana předsedu klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli jste si mysleli, že tím hlasováním něco urychlíte, tak opak je pravdou. Máme jednat o rozpočtu a je to o číslech. Tak si zkusme říct, že volební komise není schopna spočítat 200 lístků a určit správně kvorum. Tak pro informaci všech členů v Poslanecké sněmovně.

Podle pracovních zápisů bylo vydáno 191 lístků poslancům, kteří si vyzvedli lístky pro všechny tři volby. Takže kvorum ve všech případech je 96. Volební komise nebo předseda volební komise nebo někdo někde našel 12 volebních lístků pro volbu předsedy komise GIBS a na základě toho snížil kvorum. To je prostě chyba volební komise, protože jsme se na to dívali - volební komise má zaznamenáno, že vydala 191 hlasovacích lístků poslancům, kteří projevili zájem. Rozumím tomu, že si někdo nemusí vyzvednout volební lístek, ale pak si nemá vyzvednout všechny tři, anebo to musí být zaznamenáno zvlášť, a tím se pak dá doložit, že kvorum některé volby bylo skutečně sníženo.

Ale ten problém je obecný. Čirou náhodou kandidát poslanec Ondráček dostal 95 hlasů. Pokud by dostal 96 a víc, tak by to byl jenom akademický spor o to, jak to dělat správně příště. Ale protože nesplnil kvorum, tak výsledek, který oznámil předseda volební komise, neodpovídá realitě, neodpovídá počtu vydaných lístků, a pan poslanec Ondráček prostě zvolen nebyl. Můžeme si hlasovat, nebo můžete si hlasovat, jak chcete, ale toto jsou fakta. Pokud mi nevěříte, tak se zeptejte předsedy volební komise, zda je schopen doložit, že bylo vydáno v jedné z těch tří voleb pouze 179 lístků. A to není schopen doložit, protože nevíme - nevíme -, kterých dvanáct poslanců si ten lístek nevzalo, ten jeden z těch tří.

A podle informace předsedy volební komise zaměstnanci, když nám vydávají ty lístky, jak stojíme v těch frontách, tak pokud si je vezmete, tak udělají kolečko, vydáno. A to udělali pro všechny tři lístky. Takže pokud chtěl někdo snížit kvorum, tak to udělal špatně. Já vím, že jste tím chtěli umožnit zvolení pana poslance Ondráčka, ale takhle to prostě nejde. Nejen pro tuto volbu, ani propříště.

Argument, že my jsme neodevzdali lístky, je úplně něco jiného. My nezpochybňujeme právo poslance neodevzdat lístek nebo například chybně vyplnit - úmyslně či neúmyslně. My zpochybňujeme, a na základě faktů a čísel je to jednoznačné, že volební komise není schopna doložit, kterých 178 poslanců si vyzvedlo lístky pro volbu předsedy komise GIBS a kterých 22 nebo 21, teď přesné číslo z hlavy nevím, tak neudělalo. Tudíž je chybně určené kvorum. Tudíž pokud chybí ten hlas, tak prostě pan poslanec Ondráček zvolen nebyl.

Každý z nás nebo skoro každý z nás řídil nějaké volby - místní, stranické, na místní, krajské, celostátní úrovni. Ale pokud se neshodneme na kvoru, jako že je chybně určené kvorum, tak pak samozřejmě může být chybný i výsledek. A to se v tomto případě a žádným hlasováním se to prostě spravit nedá! (Silný potlesk poslanců v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Teď tady mám tři přihlášky s přednostním právem. Já avizuji, že nikoho jiného než s přednostním právem teď nepřipustím, protože opravdu nevedeme debatu k výsledku voleb, ale vedeme debatu v bodě státní rozpočet, nicméně přednostní práva omezit nemohu. Takže pan místopředseda Filip, pak pan předseda Fiala, pak pan předseda Kalousek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Mně stačí na to čas k faktické poznámce a také fakticky budu reagovat na pana předsedu Stanjuru. Není povinností si vyzvednout všechny lístky, přestože tam jsem. Nemám povinnost si vyzvednout ten konkrétní lístek. Kde máte v zákonu a ve volebním řádu, že můžu ten jeden z těch tří lístků odmítnout. To není popsáno, není to tam. To znamená, jestliže někdo přišel, vyzvedl si tři lístky, jeden vrátil, a volební komise ANO nemůže doložit, kdo jmenovitě vrátil ty lístky, ale těch dvanáct lístků má - nezlobte se, ta volba je tajná a mě nezajímá, kdo si ty lístky vyzvedl a pak je vrátil.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Fiala. Prosím, nepokřikujte na odcházejícího řečníka. Po něm pan předseda Kalousek, potom pan předseda Bartošek, potom pan předseda Stanjura a pan místopředseda Pikal. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Na schůzce předsedů klubů jsme, nebo já jsem jasně slyšel pochybnosti o té volbě, o kvoru, o počtu vydaných lístků. Je to podle mého názoru závažná záležitost, která se musí řešit. My z SPD jsme pro opakování této volby. Nicméně jsem měl pocit, že je potřeba dovést ke konci tak důležitý bod, jakým je rozpočet na příští rok, a poté jsme pro to, aby se tato volba opakovala.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já samozřejmě plně respektuji, že většina Poslanecké sněmovny si nepřála přerušení bodu projednávání návrhu státního rozpočtu, takže jenom zdůrazňuji, že jsme stále v bodě projednávání návrhu státního rozpočtu. Leč veřejnost má již informaci ze serveru ČTK, že byl zvolen předsedou komise pro kontrolu GIBS pan poslanec Zdeněk Ondráček. Myslím si, že by mělo zcela jasně zaznít, že až se vrátíme do přerušeného bodu 22, tak zcela jistě bude uplatněna námitka.

To znamená otázka, zda byl, či nebyl zvolen pan poslanec Zdeněk Ondráček, zůstává otevřena. A přál bych si, abychom aspoň tímhle způsobem dokázali informovat veřejnost. Pokud vy si přejete, aby to trvalo ještě několik hodin, než to rozhodnutí padne, tak holt je to samozřejmě vůle Sněmovny. Nicméně podle našeho názoru pan poslanec Zdeněk Ondráček nebyl zvolen a tu věc budeme muset řešit v opakované volbě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Bartošek, po něm pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ukazuje se, že praxe, která zde probíhala v předchozím volebním období, že došlo k pouhému vyhlášení výsledků v rámci jiného bodu, není funkční, protože se ukazuje, že se to může zkomplikovat. Já bych vás poprosil, aby do budoucna v případě vyhlašování výsledků se v rámci jednacího řádu řádně otevřel bod, aby jednotliví poslanci, kteří nemají přednostní právo, nemohli být ubíráni na svých právech a nesměli vystupovat.

Jinak já respektuji rozhodnutí Poslanecké sněmovny, že upřednostnila projednávání rozpočtu. Dobře, pojďme projednat rozpočet, ale předpokládám, že to hlasování, které teď proběhlo, neavizuje, že dopředu budete bránit tomu, že se nebude opakovat volba, protože za lidovce říkáme, že chceme, aby se volba opakovala. Jestliže není správně stanovené kvorum, není ta volba platná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura, potom pan místopředseda Pikal.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ten spor není akademický, ale pan místopředseda Filip vlastně potvrdil naše námitky. Asi před několika minutami řekl "oni si ho vyzvedli a pak ho vrátili". Ale když si ho vyzvednu, tak jsem v kvoru. Hotovo, vymalováno, konec. Jestli si ho nechám v kanceláři, odevzdám ho předsedovi KSČ nebo ho hodím do urny, už je jiná věc. Ale sám říkal, že si ho vyzvedli a pak ho vrátili. Ale když si ho vyzvedli, tak už jsou započteni v kvoru a je to hotovo. Kdyby se poslanci ANO nestyděli za své hlasování, tak ho tam nasypali rovnou a mohli jsme se toho zbavit.

Když to děláte tak blbě, tak to bohužel musíme opakovat. Jinak to prostě není možné. Jinak ať tady přijde dvanáct poslanců a řeknou "byl jsem to já", ale já je k tomu nevyzývám, protože podstatné je to, že předseda volební komise to není schopen doložit. Není to schopen doložit a to je celé.

Já tedy se chci jenom zeptat, pane předsedo, protože jsme ho nepřerušili, tak bod 22 uzavřený není, rozumíme tomu dobře?

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Bod 22 není uzavřený, takže je přerušen.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobře. To mi stačí, protože pak se k tomu bodu bezesporu vrátíme. Naším úmyslem nebylo zdržovat projednávání státního rozpočtu. Já se přikláním k tomu názoru, co říkal Radim Fiala. My také budeme navrhovat, aby se ta volba opakovala díky chybě volební komise, ale klidně až po rozpočtu, ať se ta debata uzavře hlasováním, resp. po pauze, která bude tím pádem, ovšem nemůže proběhnout druhé kolo v pauze před závěrečným hlasováním Poslanecké sněmovny. To není možné.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, souhlasím. To je další problém, který budeme muset vyřešit. Pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrý večer. Já bych vlastně chtěl říci jenom pár věcí. Ukazuje se, že tady přicházejí mnohé novinky. Tohle je také jedna novinka, že některé lístky se odmítají. Já respektuji právo poslanců odmítnout některý z vydávaných lístků, ale pak potřebujeme mechanismus, kdy zaznamenáme různá kvora v jednotlivých volbách. Je to nové, pojďme s tím pracovat a pojďme se s tím naučit fungovat.

Druhá věc, kterou bych chtěl říci, že podle mého názoru by se o námitce mělo jednat rovnou. A hlasovat, to je prostě špatně, tenhle postup, že nepřerušujeme jednání o rozpočtu, prostě jsme měli vyřešit tu volbu hned. Umožnilo by to dokončit ji dříve, umožnilo by to dokončit ji o přestávce po rozpočtu nebo někdy dříve. Stejně tak bychom se dříve dostali ke zbývajícím kolům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Gazdík, potom pan předseda Faltýnek, potom pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Volby jsou základním nástrojem demokratické společnosti pro udržení demokracie. A nám se teď stalo, že volba v Poslanecké sněmovně není jasná. Promiňte, tady přestává sranda. Já si myslím, že my nemůžeme udělat nic jiného - a souhlasím s Radimem Fialou - než volit znovu. Prosím, nezpochybněme národu volby, demokratické právo zvolit. Tady se stalo něco, co je nešťastné, a to se nesmí opakovat. Pojďme volit znovu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Faltýnek?

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne. Po tom, co tady říkal kolega Gazdík, tak jsem v podstatě zapomněl, co jsem chtěl říci. (Smích v sále.) Ale zkusme sem tam použít selský rozum, přátelé. Sem tam. Vy říkáte, kteří zpochybňují tu volbu - a já jsem také pro, pojďme ji zopakovat třeba pětkrát, nebo všechny volby můžeme zopakovat - že nebylo možné určit kvorum. Ale když si někdo nevyzvedne lístek a ten lístek... (Připomínky z pléna.) Ne! Nevyzvedne, kolegové! (Připomínky.) Ne, ne, ne, ne Není to tak!

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já prosím, abyste na sebe nepokřikovali.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ne, není to tak. Když si někdo nevyzvedne lístek a ten lístek zůstane volební komisi, tak má kvorum, tak ten nevyzvednutý lístek prostě nemůže započítat do kvora. Je to jasné? Není. Není to jasné. Tak možná bude lepší tu volbu po rozpočtu zopakovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já si myslím, že už se trošku motáme v kruhu, že převážná většina členů Poslanecké sněmovny si myslí, že je potřeba volbu zopakovat. Stejně tak si to myslí i poslanecký klub ČSSD. Ideální by bylo samozřejmě udělat to po rozpočtu. Teď už se tady trošku zdržujeme. Já bych to neviděl jako pan kolega Gazdík, že dochází k nějakým porušením demokratických principů, práva tajné volby a další. Prostě se stala chyba, pojďme tu chybu napravit, pojďme ji napravit ideálně po rozpočtu. My jsme za to, aby se to zopakovalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já jenom k tomu, co říkal pan kolega Pikal. My jsme hlasovali o návrhu na přerušení a na to, abychom se přesunuli do bodu 22. Sněmovna rozhodla tak, jak rozhodla. Sněmovna je suverén.

To znamená, v této fázi prosím pana poslance Volného, aby vystoupil v rozpravě, a to ke státnímu rozpočtu. Po projednání státního rozpočtu, předpokládám, že padne nějaký návrh a s celou věcí se vypořádáme. Prosím.

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP