(17.20 hodin)

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jenom v rámci debaty velice stručně. Jedná se o implementaci evropské směrnice a máme tu danou nějakou lhůtu, která uplyne 4. 10. 2016. Ten zákon tu, pravda, neleží dlouho, leží tu od 29. března, ale v každém případě bych se přimluvil a budu navrhovat zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a eviduji jeho návrh. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 443, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro 137, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak.

V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání podle § 91 odst. 2 a 3 na 30 dnů. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 30 dnů. Pardon. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Je tu žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 445, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 76, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu a zkrátili jsme lhůtu k projednání na 30 dnů. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

233.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb.,
o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.
/sněmovní tisk 497/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem, jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 497/5. Bohužel na dnešní jednání se senátoři omlouvají, nicméně návrh zákona lze projednat i bez jejich účasti.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil taktéž ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, slibuji, že to je poslední, co tu dnes mám.

Pozměňovací návrh podporujeme. Je to oprava technické chyby, která vznikla při projednávání tady v Poslanecké sněmovně, kdy postupným načítáním různých pozměňovacích návrhů vypadlo osvobození pro spolky, takže Senát to opravil. Připomenu, pokud jde o návrh samotný, že to je zákon, který zlevňuje, výrazně zlevňuje zakládání zejména obchodních společností, společnosti s ručením omezeným umožňuje založit společnost s ručením omezeným za pouhé necelé tři tisíce korun. Je to něco, co prospěje našemu podnikatelskému prostředí. Prosím o podporu ve verzi, která přišla zpět ze Senátu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli se chce k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřit zpravodaj garančního ústavněprávního výboru pan poslanec Radek Vondráček. (Ano.) Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radek Vondráček: Dobrý den. Rád bych se vyjádřil, ale pan ministr to řekl vyčerpávajícím způsobem. Jedná se o opravu drobného nedostatku. A taky žádám o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není zájem o závěrečná slova pana navrhovatele ani pana zpravodaje.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Nejprve vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb., podle sněmovního tisku 497/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 497/5."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 446, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 143, proti žádný. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem vyslovili souhlas a přijali jej. Děkuji panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 501/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Kolegyně, kolegové, protože jsem vděčný za každou minutu, kterou tento zákon dostane v rámci druhého čtení, tak s dovolením vynechám své úvodní slovo a dám prostor kolegům k diskusi. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 501/1 až 501/3.

Nyní prosím, aby dostal slovo zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Robin Böhnisch, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Stejně jako pan ministr se vynasnažím být maximálně stručný, aby se kolegové dostali ke svým slovům v podrobné rozpravě. Jen v krátkosti tedy připomenu, že první čtení zákona probíhalo 7. října 2015, znovu potom 20. ledna letošního roku, přičemž lhůta na projednání ve výborech byla prodloužena o 20 dnů. Zákonem se zabýval výbor pro životní prostředí a výbor pro veřejnou správu.

Je třeba na úvod říct, že výbor pro životní prostředí se touto normou zabýval velmi obšírně, uspořádal dva kulaté stoly, uskutečnil se seminář Ministerstva životního prostředí, stejně tak jako zasedání podvýboru ochrany přírody a krajiny. Výbor potom projednal tisk na svém výjezdním zasedání v Národním parku Podyjí 30. března 2016 a schválil několik pozměňovacích návrhů, které jsou zahrnuty v usnesení výboru.

Jak jsem říkal, zároveň se tiskem zabýval výbor pro veřejnou správu a tam samozřejmě nechám tuto zprávu na jeho zpravodaji.

Konečně k výboru se taky dostaly tři petice týkající se tohoto zákona od 60 tisíc podepsaných pod jednou peticí až po petici, kterou podepsalo 26 občanů. Tolik zatím ode mě. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP