Středa 4. května 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

233.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb.,
o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.
/sněmovní tisk 497/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem, jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 497/5. Bohužel na dnešní jednání se senátoři omlouvají, nicméně návrh zákona lze projednat i bez jejich účasti.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil taktéž ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, slibuji, že to je poslední, co tu dnes mám.

Pozměňovací návrh podporujeme. Je to oprava technické chyby, která vznikla při projednávání tady v Poslanecké sněmovně, kdy postupným načítáním různých pozměňovacích návrhů vypadlo osvobození pro spolky, takže Senát to opravil. Připomenu, pokud jde o návrh samotný, že to je zákon, který zlevňuje, výrazně zlevňuje zakládání zejména obchodních společností, společnosti s ručením omezeným umožňuje založit společnost s ručením omezeným za pouhé necelé tři tisíce korun. Je to něco, co prospěje našemu podnikatelskému prostředí. Prosím o podporu ve verzi, která přišla zpět ze Senátu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli se chce k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřit zpravodaj garančního ústavněprávního výboru pan poslanec Radek Vondráček. (Ano.) Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radek Vondráček: Dobrý den. Rád bych se vyjádřil, ale pan ministr to řekl vyčerpávajícím způsobem. Jedná se o opravu drobného nedostatku. A taky žádám o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není zájem o závěrečná slova pana navrhovatele ani pana zpravodaje.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Nejprve vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb., podle sněmovního tisku 497/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 497/5."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 446, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 143, proti žádný. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem vyslovili souhlas a přijali jej. Děkuji panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP