Stenografický zápis 44. schůze, 4. května 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Pavel Kováčik


167. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 725/ - třetí čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Adolf Beznoska
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jaroslav Zavadil


166. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 654/ - třetí čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec František Laudát
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vít Kaňkovský
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 10.27 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.47 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Zavadil


155. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek /sněmovní tisk 508/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Marek Benda
Poslanec Leoš Heger
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jan Klán
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jan Klán
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Klán
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Lorencová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jan Klán
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Karel Fiedler


226. Návrh na působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v období ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2018 v celkovém počtu do 35 osob /sněmovní tisk 761/

Poslanec Zbyněk Stanjura


155. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek /sněmovní tisk 508/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno od 12.45 hodin do 12.49 hodin.)

Poslanec Martin Lank
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Václav Snopek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 588/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Jana Černochová


226. Návrh na působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v období ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2018 v celkovém počtu do 35 osob /sněmovní tisk 761/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jana Černochová
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Antonín Seďa


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 588/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Jana Černochová


58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony /sněmovní tisk 642/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Martin Plíšek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Blažek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Karel Fiedler
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl


59. Vládní návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 650/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Pavel Blažek


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 658/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 753/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Radek Vondráček


233. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb. /sněmovní tisk 497/4/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Radek Vondráček


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Klán
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Klán
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jan Klán
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jiří Junek
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 18.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP