Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Václav Klučka

Schůze: 4, 6, 7, 8, 10, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 19-20 (10. 12. 2013)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 14 (10. 12. 2013)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

část č. 108 (7. 2. 2014), část č. 195 (13. 2. 2014)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ - druhé čtení  
část č. 34, části č. 36-37 (5. 2. 2014), část č. 114 (7. 2. 2014)

32. Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení  
část č. 245 (14. 2. 2014)

61. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2013 /sněmovní tisk 16/  
část č. 80 (6. 2. 2014)

73. Ústní interpelace
část č. 91, část č. 94, části č. 98-99, část č. 104 (6. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

část č. 1 (18. 3. 2014)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ - druhé čtení  
část č. 35, část č. 40, část č. 44 (19. 3. 2014)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - druhé čtení  
část č. 6 (18. 3. 2014)

22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /sněmovní tisk 101/ - prvé čtení  
část č. 89 (20. 3. 2014)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ - třetí čtení  
části č. 207-208 (26. 3. 2014)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - třetí čtení  
část č. 201 (26. 3. 2014)

56. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard /sněmovní dokument 350/
část č. 101 (20. 3. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

část č. 91 (7. 5. 2014), část č. 159 (14. 5. 2014)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 167 (14. 5. 2014)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 5 (29. 4. 2014)

29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost /sněmovní tisk 162-E/
část č. 229 (15. 5. 2014)

89. Ústní interpelace
část č. 241, část č. 252, část č. 255, část č. 257 (15. 5. 2014)

96. Tragické důlní neštěstí v uhelném dole u města Soma v Turecké republice
část č. 233 (15. 5. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

část č. 1 (10. 6. 2014), část č. 113 (13. 6. 2014)

9. Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) /sněmovní tisk 81/ - druhé čtení
části č. 20-21 (10. 6. 2014)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013 /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení
část č. 91 (12. 6. 2014)

78. Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) /sněmovní tisk 81/ - třetí čtení
část č. 178 (18. 6. 2014)

109. Ústní interpelace
část č. 102 (12. 6. 2014), část č. 247, část č. 251, část č. 260 (19. 6. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

část č. 266 (25. 9. 2014)

27. Návrh poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/ - druhé čtení
část č. 193 (23. 9. 2014)

131. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 49/ - třetí čtení
části č. 143-144 (19. 9. 2014)

177. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 81 (18. 9. 2014), část č. 269 (25. 9. 2014)

178. Ústní interpelace
části č. 111-112, část č. 118 (18. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

120. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013 /sněmovní tisk 244/
části č. 229-230 (31. 10. 2014)

133. Ústní interpelace
části č. 200-201 (30. 10. 2014)

20. schůze (4. 11. - 5. 12. 2014)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ - druhé čtení  
část č. 19 (4. 11. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

133. Informace předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády o fungování státních organizací České dráhy a Správa železniční dopravní cesty v době ledové kalamity.
část č. 160 (9. 12. 2014)

134. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 233-234 (11. 12. 2014)

135. Ústní interpelace
část č. 113 (4. 12. 2014)

24. schůze (12. 12. - 7. 4. 2015)

1. Informace vlády České republiky k situaci ohledně muničního skladu ve Vrběticích
část č. 9, část č. 14 (12. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

123. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2013 /sněmovní tisk 236/  
části č. 95-96 (22. 1. 2015)

124. Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2013, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2013 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 /sněmovní tisk 239/  
část č. 97, část č. 99 (22. 1. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

28. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 399/ - prvé čtení
část č. 228 (7. 4. 2015)

125. Ústní interpelace
část č. 103, části č. 110-111 (12. 3. 2015), část č. 193 (2. 4. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

27. Vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) /sněmovní tisk 459/ - prvé čtení
části č. 75-76 (29. 4. 2015)

66. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 264/ - prvé čtení
část č. 139 (19. 5. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

16. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 399/ - druhé čtení  
část č. 10 (16. 6. 2015)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 455/ - prvé čtení
část č. 257, část č. 259, část č. 263 (9. 7. 2015)

34. Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze /sněmovní tisk 456/ - prvé čtení
část č. 266 (9. 7. 2015)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 503/ - prvé čtení
část č. 198 (7. 7. 2015)

144. Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 401/
část č. 295 (9. 7. 2015)

169. Zpráva o činnosti komise PS pro kontrolu použití odposlechů, záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací za rok 2014 /sněmovní dokument 2210/
část č. 307 (9. 7. 2015)

171. Ústní interpelace
část č. 269 (9. 7. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

16. Vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) /sněmovní tisk 459/ - druhé čtení  
část č. 50 (15. 9. 2015)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 498/ - druhé čtení  
část č. 36 (15. 9. 2015)

171. Vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) /sněmovní tisk 459/ - třetí čtení
části č. 289-290 (2. 10. 2015)

215. Ústní interpelace
části č. 136-137 (17. 9. 2015)

216. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru ministerstva financí
část č. 303 (2. 10. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

143. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014 /sněmovní tisk 584/ - prvé čtení  
část č. 133 (8. 10. 2015)

205. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 279 (22. 10. 2015)

206. Ústní interpelace
část č. 309 (22. 10. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

část č. 152 (27. 11. 2015)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 455/ - druhé čtení  
část č. 24, část č. 26 (24. 11. 2015)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 500/ - druhé čtení
část č. 261, část č. 263 (10. 12. 2015)

153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 455/ - třetí čtení
části č. 343-344, část č. 347 (16. 12. 2015)

183. 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 522/
část č. 100 (26. 11. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 610/ - druhé čtení
část č. 35 (19. 1. 2016)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 503/ - druhé čtení
část č. 311 (10. 2. 2016)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 677/ - prvé čtení
část č. 227 (27. 1. 2016)

202. Ústní interpelace
části č. 127-128, části č. 140-141 (21. 1. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

část č. 221 (10. 3. 2016)

4. Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 627/ - druhé čtení  
část č. 12 (1. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

část č. 194 (20. 4. 2016)

50. Vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 495/ - prvé čtení
část č. 226 (20. 4. 2016)

161. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 610/ - třetí čtení
část č. 271 (22. 4. 2016)

231. Ústní interpelace
část č. 253 (21. 4. 2016), část č. 373 (5. 5. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - druhé čtení
část č. 75, část č. 78 (25. 5. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

161. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 750/ - třetí čtení  
část č. 167 (1. 7. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - prvé čtení
část č. 134 (9. 9. 2016)

66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 821/ - prvé čtení
část č. 209 (14. 9. 2016)

227. Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016 /sněmovní tisk 703/
část č. 254 (15. 9. 2016)

228. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2015 /sněmovní tisk 735/
části č. 254-255 (15. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

229. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu /sněmovní tisk 933/
část č. 94 (20. 10. 2016)

240. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014) /sněmovní tisk 831/
část č. 238, část č. 244 (27. 10. 2016)

262. Ústní interpelace
část č. 366 (10. 11. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - druhé čtení
části č. 14-16 (29. 11. 2016)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 821/ - druhé čtení
část č. 20 (29. 11. 2016)

221. 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016 /sněmovní tisk 904/
část č. 242 (8. 12. 2016)

256. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 100 (1. 12. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/ - prvé čtení
část č. 72 (11. 1. 2017)

204. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 821/ - třetí čtení
část č. 51 (11. 1. 2017)

291. Ústní interpelace
část č. 255 (19. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

část č. 28 (22. 2. 2017)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/6/ - vrácený Senátem
část č. 186 (1. 3. 2017)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - druhé čtení
část č. 207 (1. 3. 2017)

295. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 990/ - druhé čtení
části č. 65-67 (22. 2. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

243. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 990/ - třetí čtení
části č. 131-132 (7. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - druhé čtení  
část č. 14, část č. 17 (16. 5. 2017)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 931/ - druhé čtení
část č. 238 (25. 5. 2017)

262. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - třetí čtení
části č. 331-332 (7. 6. 2017)

343. Ústní interpelace
část č. 106 (18. 5. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 990/4/ - zamítnutý Senátem
část č. 13 (27. 6. 2017)

171. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO /sněmovní tisk 1121/
část č. 170, část č. 180 (12. 7. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP