(16.00 hodin)

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Už jsem přeběhl, ani to nevím.

Dobré odpoledne, pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom upozornit vaším prostřednictvím pana senátora - ani nevím, jestli k němu mohu mluvit. Já rozumím, proč tady uváděl skutečnosti týkající se pobytu a těch věcí, ale chci upozornit, že tady přesně uváděl to, co si většina mých kolegů a já nepředstavujeme. On popisoval trestnou činnost a říkal, že je to všechno malichernost. Říkal, že když studenti něco neudělají - tak přece když jsem tady student, tak vím, že jsem v zemi, kde platí zákony, tak musím všechna povolení mít podle platných zákonů. To, že zapomenu, je smutné, ale zákony tu máme. Potom, jestli na někoho ukazuju zadek, pane senátore - vy jste to taky nazval zadek jako já - tak je to výtržnost. Jestli někomu namaluju něco na fasádu, tak je to poškozování cizí věci.

Tak se nezlobte, tohle by přece cizinci u nás dělat neměli, pokud tu chtějí žít. Já si to taky v cizí zemi nedovolím, ani v naší zemi. Takže já jsem překvapen, jakým způsobem jste se zastával, popisoval jste trestnou činnost a říkal jste, že to jsou malichernosti. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Omlouvám se, že jsem ho povýšil do horní komory.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu... Pardon, pan poslanec Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Já se chci představit panu senátorovi prostřednictvím pana místopředsedy. Já jsem ten živý člověk, který si dovolil podat ty pozměňovací návrhy. Já jsem ten, který podle vás nebyl seriózní v legislativním procesu. Já jsem ten, kdo svým způsobem narušil usnesení vlády. No to jsou velmi vážná obvinění. Velmi vážná obvinění. A musím vám říct, že náš jednací řád Poslanecké sněmovny všechny tyto věci řeší.

Nevím, jaký je jednací řád Senátu, ale náš jednací řád - všechno, co jsem konal, tak v něm najdete. Není to žádný problém. V kterémkoliv - v prvním druhém, třetím čtení projednávaného návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. Je škoda, že nikdo ze senátorů neměl touhu si o tom popovídat, říci si něco, jaké byly důvody tohoto přístupu. Já jsem neřešil pouze současnou situaci. Já řeším budoucnost. To je bezpečnostní prevence. To není represe, pod kterou si někdo myslí, že ta otázka je takto do toho zákona zavedena. Opravdu bezpečnostní prevence.

A přijdou chvíle, vážený pane senátore prostřednictvím pana předsedajícího, kdy si na tato slova vzpomenete. A nebudou daleko. Protože ty procesy, které souvisí s budoucností pobytu cizinců na území České republiky - nebudu mluvit o azylu - pobytu na území České republiky, budou daleko, daleko složitější a přinesou ještě mnohem větší komplikace, které nás znovu přivedou k tomu, že ten zákon se musí novelizovat.

Poslední věc, kterou chci zdůraznit. Audit bezpečnosti České republiky. Prosím, pokud jste ho nečetl, prosím, podívejte se do něj. Dvě strany. Dvě strany tohoto auditu se věnují této oblasti. To, co jsem konal v rámci novelizace zákona, je plně ztotožněno se závěry, které v auditu jsou.

Já děkuji všem, kdo při třetím čtení - a bylo to 148 poslanců - pochopili tyto věci a schválili tento zákon. Děkuji vám. (Potlesk s řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klučkovi. Pan senátor Václav Láska žádá o slovo. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Václav Láska: Děkuji. Já jenom krátce zareaguji. Nesměšujme právní pojmy. Jeden právní pojem je vina, druhý právní pojem je trest. Pokud někdo poruší právní předpisy, včetně trestního práva, bude uznán vinným a tom jsem nemluvil a nikdy jsem to nezpochybňoval. Bavím se pouze o přiměřenosti trestu. A opravdu srovnejte, když za to, za co český občan dostane podmínku nebo finanční trest, občan třetích zemí dostane trest v podobě, že musí opustit rodinu, musí opustit přátele a musí se vrátit se do země, kde nežije. Takže je to o přiměřenosti trestu, ne o vině. Zákony se musí dodržovat. Kdo je nedodrží, bude uznán vinným, dostane trest. Ale ten trest má být přiměřený.

K tomu legislativnímu procesu. Já jsem právník, takže vím, že je psané právo - a každý zákon má také nějaký důvod, nějaký záměr. A já si stojím za svým právním názorem, že postupem, kterým byly předloženy pozměňovací návrhy, které byly Ministerstvem vnitra zamítnuty, nebo respektive neprošly na Legislativní radě vlády, byl duch a záměr zákona obejit, byl porušen. To je mé stanovisko. Není to nic osobního, je to o výkladu práva, o výkladu zákona.

A poslední reakce. Zase jsem tu slyšel, že ty pozměňovací návrhy byly o bezpečnostní prevenci. Já prosím vysvětlit, jak skutečnost, že státní zástupci nebudou moci dozorovat nad detencemi, posiluje bezpečnostní prvky. Jak skutečnost, že chcete odstranit dozor nezávislých soudů nad rozhodnutími Ministerstva vnitra, posiluje bezpečnostní prvky. Snažím se s velkou fantazií na tyto otázky odpovědět, ale odpověď opravdu nenacházím. To se zvyšováním bezpečnosti České republiky nemá nic společného.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Milan Šarapatka, po něm pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chtěl bych se velmi krátce zmínit o momentu, který tady pan senátor už uvedl, a to je možnost žádat o víza prostřednictvím personálních odborů zaměstnavatele. Já tuhle možnost považuji za zcela nepraktickou, a dokonce skutečně ne bezpečnou. Protože konzulární úředníci na ambasádách jsou velmi kvalifikovaní lidé, kteří jsou školeni k tomu, aby byli takovým prvním filtrem a rozeznali reálné, nebo skutečné žadatele od žadatelů, kteří mají nekalé úmysly.

Takže já bych skutečně varoval před tím, aby nějaká personální úřednice, která za velmi malý obolus bude ochotna napsat na seznam těch, kteří obdrží vízum, kohokoliv, byla oprávněna něco takového dělat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Bohuslav Chalupa a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Velmi stručně. Pan kolega senátor tady předjímá, jakým způsobem budou soudy rozhodovat. Soud je nezávislý. Ani jeden z nás tady neví, jakým způsobem soud posoudí tu kterou kauzu. A tato Sněmovna je tady od toho, aby chránila občany České republiky a zájmy České republiky. Já jsem pro ten zákon hlasoval, než šel do Sněmovny (Senátu?), a budu pro něj hlasovat znova. A budu pro něj hlasovat proto, že se přikláním k tomu názoru - naše země, naše pravidla. My jsme tady od toho, abychom ta pravidla určovali, a pokud tato Sněmovna rozhodla, že pravidla budou taková, tak prostě budou taková. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ještě pan poslanec Ivan Gabal. Pane poslanče, faktická poznámka? Faktická. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Chtěl jsem jenom zdůraznit pro kolegyně a kolegy, že Senát bdí nad tou samou Ústavou, nad tou samou legislativou a nad tou samou vládou. Pokud tady má někdo ze Sněmovny pocit, že máme na tu Ústavu a na tu legislativu patent na rozum, pak nepochopil, proč máme Senát. Takže jsem chtěl senátorům poděkovat. My si nemůžeme v oblasti agend a práv, které jsou společné, například evropsky, dělat, co chceme. Prostě nemůžeme. Proto máme nadřazené ústavní prvky.

A pak jenom fakticky. Jestliže pomůžeme a pozveme někoho, aby tady vystudoval, a pak ho na pět let vyhodíme, když by tady chtěl pracovat a žít, tak poškozujeme sami sebe. A tenhle zákon nás poškozuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP