(16.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když už máme takové krátké edukativní okénko, kde si říkáme takové pravdy, jako že ve Sněmovně hájíme zájmy lidí a silná instituce, tak pro pana poslance Gabala jenom drobná oprava k tomu, jak jste říkal, jak ten Senát bdí nad tou Ústavou. Bdí nad Ústavou, souhlasím. Ale nad vládou Senát nebdí. Vláda se odpovídá pouze Poslanecké sněmovně, nám. Já jsem pro tuto vládu nehlasoval, důvěru jsem jí nedal, na rozdíl od vás. A myslím si, že takové obecné pravdy skoro nemá smysl tady říkat. Tady jde o nějaký věcný obsahový spor. Každá strana dává své argumenty a snaží se získat pro ty své argumenty většinu. A to je naprosto v pořádku a děje se to u každého návrhu zákona. Tak já bych poprosil kolegy, abychom těch velkých slov trochu ubrali a neříkali si, že tady bdíme nad Ústavou a kolegové o ulici vedle taky. To já myslím, že je samozřejmé. Jenom vláda se odpovídá Poslanecké sněmovně, ne Senátu. Já to nijak nekritizuju, to je jenom fakt, který vychází z našeho ústavního pořádku.

Ale ta důležitá poznámka, která tady zazněla, která odlišuje eurorealisty, jako jsme my, od těch eurooptimistů, kteří pořád mají taková ta prázdná hesla typu "chceme být v tvrdém jádru, chci jet v rychlém pruhu" - a nikdo neví, co to je. A máte pravdu. To množství regulací, které k nám přichází, je neuvěřitelné. U některých říkáme, že to je v pořádku -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já si dovolím, pane předsedo, taky zaregulovat. Poprosím kolegy v sále o ticho. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No, sebral jste mi osm vteřin, což je ze 120 poměrně významná část, skoro 8 % mého proslovu. A teď nechci reagovat, jestli jste mi sebral -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já vám je vrátím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To nevadí. Chci jenom říct, abychom takhle kritičtí byli u všech návrhů, které přicházejí z Bruselu. Abychom uměli rozlišit ty podstatné regulace, kdy si myslím, že má smysl dělat nějaké společné věci na evropské úrovni, a ty nepodstatné. Uvidíte, až bude stavební zákon, jak tady zase budeme slyšet - infringement, hrozí nám, zastaví nám peníze... Rád bych se mýlil. Počkáme na debatu k příštímu bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Plzák a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Gabal a jeho faktická poznámka.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji vám, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, já bych měl faktickou poznámku také ke kolegovi Gabalovi. Chtěl bych říct, že zatímco Sněmovna prohlasovala tento zákon podstatnou většinou 148 hlasů, tak Senát to zamítl, myslím si, převahou dvou hlasů. Je to tak? (Obrací se na senátora.) Jo. Takže o tom bdění Senátu - musíme se také dívat, jaká část té Sněmovny pro to hlasovala a která to zamítala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Gabal a jeho faktická poznámka.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Čistě z ústavního hlediska, jestli je většina jeden hlas, nebo 140 hlasů, nedělá žádný rozdíl.

Ale chtěl jsem upozornit na jednu věc. I senátoři mají právo upozornit na to, že vláda při zamítnutí v Legislativní radě postupovala vůči tomu nelogickým způsobem. Já si myslím, že to je zcela legitimní argument. A jestliže vedl Senát k tomu, aby tu věc prozkoumal hlouběji, a říká nám k tomu svoje připomínky, tak bychom je měli vyslechnout, a ne je zpochybňovat.

A poslední věc. Budeme se zájmem sledovat, jak bude probíhat jednání o brexitu mezi Evropskou unií a Velkou Británií a jaká bude pozice našich občanů ve finále jako cizinců z třetích zemí. To bude velmi poučné. Protože pak už nebudeme mít unijní výhody, ani normy, ani legislativu, ale budeme přesně cizinci z třetích zemí. Naše děti, které tam budou chtít pracovat, sbírat jahody nebo studovat univerzity, budou pociťovat to, co my tady zařizujeme pro ty z třetích zemí v této chvíli.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan předseda Stanjura a jeho faktická poznámka. Prosím, pane předsedo. Po něm pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak když už někteří si vybírají jako nepřítele Velkou Británii - já mezi ně nepatřím a naše politická strana taky ne - tak chci jenom připomenout, kdo otevřel trhy, pracovní trh, občanům České republiky první den po vstupu České republiky do Evropské unie a kteří velcí Evropané sedm let blokovali vstup českých občanů na svůj pracovní trh. Nejsou to ti, kteří mají nejvíc plná ústa toho, jak má být svoboda pohybu? A sedm let nám to blokovali! Tak na to nezapomínejme! A ve Velké Británii mohli naši občané fungovat od prvního dne. Tak na to taky nezapomínejme. (Potlesk řady poslanců napříč sálem.) Abychom byli spravedliví, svobodně se rozhodli.

Ale já jsem vystoupil kvůli větě, kterou řekl pan poslanec Gabal a která je bohužel pro tuto vládu typická - budeme sledovat, jak probíhá brexit. No, já se obávám, že tato vláda jenom sleduje. Místo abychom tady slyšeli: naše vláda v otázce brexitu chce prosadit toto, protože to jsou české národní zájmy... Ale my to budeme slovy pana poslance Gabala sledovat!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní budeme sledovat vystoupení k faktické poznámce pana poslance Chalupy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já jsem neodolal tomu, co tady teď zaznělo. Navážu na pana kolegu vaším prostřednictvím. Ano. Já jsem se bavil s panem velvyslancem Schapirem. Oni to všichni chápou - humanitární krize. Já to chápu jako bezpečnostní krizi. A Evropská unie se do dnešního dne nepostarala o bezpečnost schengenského prostoru. To je ten problém. A proto my tady musíme vymýšlet zákony, abychom chránili vlastní lidi a tuto zem před těmi, kteří sem přišli nějakým způsobem, nikdo tomu nebrání do dneška atd.

Pokud jde o Velkou Británii, tady není pan ministr zahraničních věcí, který se přihlásil otevřeně k tomu, že Británii je nutné za brexit vytrestat. Já se k tomu absolutně nepřikláním. Naopak! Myslím, že s Velkou Británií musíme mít velmi kvalitní bilaterální vztahy bez ohledu na to, co říká Evropská unie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Jiří Zlatuška a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, já bych se přece jenom připojil k těm výhradám, které zde zazněly, poukazem na to, co už jsem tady říkal při projednávání toho zákona. Sami se poškozujeme v okamžiku, kdy se připravujeme o to, aby nám tady slušně pracovali kvalifikovaní pracovníci např. na vysokých školách. Pokud naříkáme nad tím, jak nejsou lidé ze zahraničí, jedním z důvodů toho jsou i způsoby, kterými se chováme k rodinným příslušníkům. To, že někdo jiný dlouhou dobu omezoval společný trh, není důvodem, proč bychom se měli poškozovat sami. A tuším, že jsem to říkal už při tom prvním projednávání: nebezpečí, které si tímhle vytváříme sami, je horší než to iluzorní nebezpečí z migrantů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S přednostním právem pan ministr vnitra. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já už jsem k tomu nechtěl vystupovat a nechtěl jsem to téma politizovat a nechtěl jsem dál o tom debatovat. Ale nezlobte se na mě, já musím na některé věci reagovat.

Pro boha živého, vždyť my máme přece zájem o ekonomickou migraci, prorůstovou migraci, migraci ze zemí, které jsou nám kulturně, nábožensky, jazykově blízké. Na to vláda vytváří programy, na příchod zaměstnanců z Ukrajiny a z dalších zemí. Ale ta migrace musí být, přátelé, řízená, koordinovaná. Když se podíváte na některé oblasti České republiky, ať je to Mladoboleslavsko, Kvasiny a další, kde bylo plánováno 1 500 míst, tak najednou je tam 6 000 míst a dalších 20 000 v návazných provozech. Není infrastruktura, nejsou k tomu přizpůsobené podmínky a trpí tím nejenom ta oblast, ale i ti cizinci, co tam pracují. A vytváří to obrovské napětí ve společnosti.

Pokud ta migrace má být, má být řízena. Kdo tady chce trestat poctivého cizince, který tu chce pracovat? Tam jsou pouze jenom nástroje v případě, že ti lidé se nechovají v souladu s právním řádem České republiky. Nic víc, nic míň.

Mě fascinuje debata o povinných kvótách v době, kdy nechráníme schengenský prostor. Mě fascinuje debata Francie o neposlušné V4. Když si vzpomenu na to, kdo bombardoval Libyi, aby tam vzniklo něco lepšího, a co dnes je za bezpečnostní problém Libye pro celou Evropskou unii, tak já bych si vždycky zametl před vlastním prahem, dámy a pánové.

Tento zákon, tak jak byl koncipován a jak byl doplněn panem poslancem Klučkou, kterému Ministerstvo vnitra na jeho žádost pomohlo s dotvořením jeho návrhů - a děláme to vždycky tak stejně. A já jsem velice rád, že pan poslanec Klučka se na nás obrátil a že měl tu odvahu ty věci načíst.

A prostřednictvím pana předsedajícího k panu senátoru Láskovi. Pane senátore, nezlobte se, ale i Poslanecká sněmovna je fenomén. I my máme právo se přidržet jednacího řádu. I my máme právo v rámci legislativního procesu při projednávání ve Sněmovně konat přesně podle pravidel, která jsou tady. A já bych si vyprosil, abyste říkal, že byl obejit legislativní proces. Nebyl. Byl přesně v intencích jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Jako my nepoučujeme Senát, tak prosím pěkně nepoučujte Poslaneckou sněmovnu. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP